nieuws

Nederland tevreden over Europees ruimtelijk beleid

bouwbreed Premium

Het eerste concept-Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) bevat geen echte nadelen voor Nederland. Wel doet zich een zekere economische onzekerheid voor, meent de VROM-raad in een advies over het concept.

De Raad wijst erop dat de leefomgeving steeds meer een Europese leefomgeving wordt. Het Europese beleid zal dus meer aandacht aan de ruimte moeten schenken. In het verlengde daarvan ligt internationale samenwerking.

De regio’s moeten zich met behoud van de diversiteit zo ontwikkelen dat ze economisch gelijkwaardige kansen krijgen. In de Europese fondsen moet meer aandacht komen voor de zwakke(re) stedelijke regio’s. De Raad noemt verder de versterking noodzakelijk van Europese regio’s die de EU een plaats geven in het mondiale economische bestel.

In het geval van Nederland valt te denken aan de bevordering van bedrijfsmatig en (milieu)efficient vervoer. Daarbij geldt de voorwaarde dat duurzaamheid een belangrijker rol speelt in het transportbeleid. Internationale lucht en zeehavens moeten rationeel taken verdelen. In het EROP moet verder meer aandacht komen voor technologische innovatie en corridors.

Reageer op dit artikel