nieuws

Monumentenbeleid in Maasstad krijgt vorm

bouwbreed

Rotterdam heeft niet alleen ‘glanzende’ hoogbouw, maar ook monumenten. Om de tand des tijds geen kans te geven, is er de komende 5 jaar f. 10 miljoen uitgetrokken om deze monumenten te conserveren.

Naar goed Nederlands gebruik moest de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting een nota over dit onderwerp schrijven. Hierin valt te lezen dat men 275 rijksmonumenten en zes beschermde stadsgezichten wil. Het betreft de periode 1850-1940.

Verder komt in de monumentennota de inventarisatie van wederopbouwpanden aan de orde. De gemeente wil veertig van dergelijke panden, gebouwd tussen 1940 en 1965, op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen.

Rotterdam klaagt in de nota over de povere bijdrage van het Rijk, slechts f. 420.000. De Maasstad heeft bezwaar aangetekend over de lage bijdrage in de kosten, die voor de komende vier jaar worden geschat op totaal f. 22,4 miljoen.

Zo is voor restauraties van woonhuismonumenten tot 2001 f. 2 miljoen nodig en daarna f. 3 miljoen. Op stapel staan onder meer de restauratie van het poortgebouw en herstelwerkzaamheden van panden aan het Mathenesserplein.

Reageer op dit artikel