nieuws

‘Minister informeerde Kamer verkeerd over Schiphol’

bouwbreed

Minister De Boer van VROM heeft volgens projectontwikkelaar Forward Business Park de Tweede Kamer verkeerd geinformeerd over de plannen voor Schiphol, neergelegd in een Planologische Kernbeslissing (PKB). “Ik zeg niet dat het willens en wetens is gebeurd, maar als dat zo is, is er sprake van een onrechtmatige daad.”

Dat zei raadsman mr. M. Frantzen gisteren op de derde dag van een hoorzitting bij de Raad van State over de PKB. Het onjuist informeren betreft het standpunt van het provinciebestuur van Noord-Holland over de bufferzone rond Schiphol, met name wat betreft het gebied Badhoevedorp-Zuid.

Forward Business Park, voorheen Chipshol Forward, wil dat gebied als bedrijventerrein ontwikkelen en heeft al meer dan f. 250 miljoen geinvesteerd in de aankoop van gronden. Volgens de PKB zou het gebied echter als buffer moeten dienen, zodat er alleen agrarische activiteiten of groenvoorzieningen zouden mogen komen. “Dat zou een gigantische strop met onmetelijke bedragen zijn voor de projectontwikkelaars”, aldus mr. Frantzen. De bestemming van het desbetreffende gebied is nu nog agrarisch, maar in een convenant tussen provincie, gemeenten en bedrijven is neergelegd dat er bedrijven mogen komen, zodra er duidelijkheid is over de uitbreiding van Schiphol en over een eventuele verlegging van de rijksweg A9.

Loopgravenoorlog

Volgens de minister heeft de provincie in een later stadium gevraagd het gebied, dat bestemd is voor bedrijven, te beperken. Maar de precieze interpretatie van de minister is volgens de provincie en de projectontwikkelaars onjuist. Daardoor is er een felle discussie ontstaan over de juiste grenzen van het gebied.

Een van de woordvoerders van de projectontwikkelaars sprak van een loopgravenoorlog tussen provincie en Rijk. Namens de minister zei advocaat mevrouw mr. E. Schippers dat de provincie in een later stadium had gevraagd, een groter deel van het gebied toch maar als bedrijventerrein aan te merken in plaats van bufferzone. Dat gebeurde volgens de advocaat omdat de provincie enorm was geschrokken van eventuele schadeclaims. Het verzoek kwam echter te laat.

Milieuaspecten

Een groot deel van de hoorzitting was gewijd aan de milieuaspecten van de uitbreiding van Schiphol. In feite was de dag gereserveerd voor het stellen van vragen door de drie leden van de Raad van State die moeten beslissen. Ze hadden slechts wat technische vragen over milieuaspecten.

De woordvoerder van de milieugroepen maakte zich nog het kwaadst over het feit dat de vragen vooraf aan het ministerie van VROM waren toegespeeld. “De vragen waren ook uitsluitend gericht aan het ministerie”, antwoordde de staatsraad. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels