nieuws

Magneetzweeftrein brengt het Noorden dicht bij Randstad

bouwbreed

De aanleg van een hoge snelheidsverbinding naar het noorden van het land zou een uitkomst betekenen voor de in velerlei opzichten overvolle Randstad.

De aanleg van een dergelijke verbinding voor een magneetzweeftrein brengt het Noorden dichter (en sneller) bij de mainports en de economische centra in Duitsland, zoals Bremen, Hamburg en Berlijn. VNO/NCW heeft de haalbaarheid van een dergelijke verbinding laten uitrekenen door DHV.

De verbinding gaat f. 24 miljoen per kilometer kosten of ongeveer f. 5 miljard in totaal. Traditioneel spoor vergt al een investering van f. 30 miljoen per kilometer en hoge snelheidstreinen kunnen pas 400 km per uur rijden als f. 50 miljoen per kilometer wordt neergeteld.

Daartegenover staat dat bij recente projecten als de HSL-Zuid en de Betuweroute wordt uitgegaan van f. 60 tot f. 70 miljoen per km. Dat komt door de dure infrastructuuraanpassingen die worden vereist.

Een dergelijke baan kan de Randstad dichterbij brengen, maar ook bedrijven laten besluiten zich in het noorden te vestigen. Met een snelheid van 400 km. per uur zonder stagnaties door files wordt het vestigingscriterium ‘nabijheid’ gewijzigd in ‘bereikbaarheid’, aldus VNP/NCW voorzitter Blankert.

De zweeftrein zou ook moeten worden gekozen vanwege het geluidsarme karakter, het weinige energieverbruik en gunstiger exploitatie- en onderhoudskosten dan conventionele transportsystemen. Ook het vervoer van en naar Schiphol zou kunnen worden ontlast omdat deze trein geschikt is om luchtvrachtcontainers tot 17 ton te vervoeren.

De zweeftreinbaan zou tussen 2005 en 2010 gereed moeten zijn. In het voornemen van het kabinet om in de komende twaalf jaar zo’n f. 65 miljard uit te geven ter versterking van de ruimtelijke en economische structuur is echter niet voorzien in een HSV-Noord.

Maar over de aanleg zouden ze serieus moeten nadenken. De Randstad barst namelijk uit haar voegen. Verstedelijking concentreren in de compacte stad lijkt al niet langer mogelijk, aldus Blankert wijzend op het werken en wonen dat via corridors oprukt naar het Europese achterland. Trouwens, het internationale bedrijfsleven ziet Nederland als een geheel, aldus Blankert. “Noord-Nederland vormt hiervan tot dit moment te weinig een onlosmakelijk onderdeel.”

Reageer op dit artikel