nieuws

‘Lonen betonproducten moeten 3,5 % omhoog’

bouwbreed

De lonen van de tienduizend werknemers in de betonproductenindustrie moeten dit en volgend jaar met 3,5% stijgen. Dat stelt de vakgroep Steen en Glas van de CNV Bedrijvenbond. Het is een kwart procent lager dan de Bondsraad als maximum heeft aangegeven.

De vakgroep geeft daar twee redenen voor aan. Ten eerste zegt ze dat te doen omdat het haar er veel aangelegen is ook andere wensen gerealiseerd te krijgen. Bovendien wil men de werkgevers tegemoet komen “vanwege de prijsconcurrentie vanuit het buitenland”.

‘Steen en Glas’ wil ook voor gezamenlijke rekening voor de bedrijfstak een kenniscentrum opzetten. Dat centrum kan kleine en middelgrote bedrijven helpen bij het oplossen van problemen op de arbeidsmarkt. Zo zou het centrum opleidingen kunnen gaan verzorgen om aan de personeelsbehoefte van ondernemingen te kunnen voldoen. Langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en andere achterstandsgroepen zouden via een dergelijk centrum aan het werk kunnen komen.

Naast een kenniscentrum wil de vakgroep in de cao de mogelijkheid geregeld zien dat individuele bedrijven met de bond afspraken maken over een arbeidsduurverkorting tot 36 uur. Momenteel bedraagt die 38 uur per week.

Steen en Glas pleit ook voor het opzetten van regionale arbeidspools, die personeel aan bedrijven kan uitlenen. Die werknemers zouden een vast arbeidscontract moeten krijgen. De vakraad denkt op deze wijze het grote aantal uitzendkrachten (15 % van het bestand) te kunnen verminderen. Voor zover er van uitzendkrachten gebruik wordt gemaakt, zouden die niet langer gehonoreerd moeten worden volgens de cao voor uitzendorganisaties, maar volgens de cao betonproductenindustrie. Hiermee wordt oneigenlijke concurrentie door loonverschillen verminderd. Door de opzet van arbeidspools is flexibiliteit op de arbeidsmarkt toch verzekerd.

De werknemers willen ook afspraken maken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Onder meer zullen maatregelen moeten worden genomen om de blootstelling aan kwartsstof te voorkomen. De ombouw van een vutregeling in een voor vroegpensioen, staat ook op het wensenlijstje van Steen en Glas. De acht werkgeversverenigingen, verenigd in de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland, zijn nog doende hun wensen voor een nieuwe cao te formuleren.

De eerste gespreksronde staat gepland voor dinsdag 17 maart, in Woerden, de daarop volgende twee staan genoteerd voor 1 en 9 april.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels