nieuws

Limburg zoekt ruimte in Duitsland

bouwbreed Premium

roermond – De Limburgse Werkgevers Vereniging (LMV) vindt dat er in de provincie Limburg te weinig ruimte is voor bedrijventerreinen. In buurland Duitsland ziet zij daarentegen nog voldoende plek voor ondernemers om zich te vestigen. Minister Jorritsma, gisteren op bezoek in Venlo, is tegen deze plannen.

De Limburgse Werkgevers Vereniging pleit ervoor dat Limburgse ondernemers zich gaan vestigen in de regio Kreis Heinsberg. Economisch een herstructureringsgebied, dat grenst aan Zuid- en Midden-Limburg. Deze regio kampt met een grote werkloosheid; dertien tot veertien procent van de beroepsbevolking heeft geen baan. In Limburg zijn zo’n veertigduizend mensen werkloos. Maar volgens het onderzoeksinstituut Etil is daarvan slechts een klein deel direct inzetbaar.

In Kreis Heinsberg is zo’n 400 hectare bedrijventerrein direct beschikbaar voor kantoren en fabrieken. Datzelfde aantal, heeft Etil berekend, is nodig om de nood te ledigen van Limburgse investeerders. Limburg daarentegen kent een versnippering van terreinen en maar 240 hectare is direct beschikbaar.

Ook wil de LMV dat de industriebank LIOF stopt met het werven van buitenlandse bedrijven in Limburg. Door de schaarste aan bedrijventerreinen hebben Limburgse ondernemingen meer recht dan de buitenlandse, is de redenatie van de werkgeversclub.

Minister Jorritsma van Economische Zaken wijst de LMV-plannen van de hand. Volgens haar is er een taak weggelegd voor provincie en gemeenten. Zij moeten de bestaande terreinen en gebieden waar nog uitbreiding mogelijk is, nader bestuderen, meent de minister. Ze is bang dat de provincie anders in een negatieve economische spiraal terecht komt.

De LMV laat de kritiek vooralsnog links liggen. Over enkele weken reizen tientallen ondernemers af naar Duitsland.

Reageer op dit artikel