nieuws

Kleine kernen worstelen met vijfprocents-norm

bouwbreed Premium

haarlem – Het gaat best aardig met de woningbouw in de kleine kernen in Noord-Holland. In essentie hoeft zij niet te worden aangepast. Wel zit de vijfprocents-norm de kleine kernen soms dwars. Dat stellen Gedeputeerde Staten na onderzoek.

Gedeputeerde Staten suggereren een leefbaarheidsplan, dat de samenhang moet aangeven tussen woonomgeving, werken, voorzieningen, sociale binding en bestuurlijke vernieuwing. Het Noordhollands Participatie Instituut zal daar een model voor maken.

Uit de enquete, die op verzoek van Provinciale Staten is gehouden, blijkt dat slechts een klein aantal gemeenten concrete problemen heeft met de woningbouw in kleine kernen.

Zo kent Anna Paulowna voor de kernen Spoorbuurt, Breezand, Van Ewijcksluis en Wieringerwaard goedgekeurde bestemmingsplannen met een woningbouwcapaciteit van tenminste 72 woningen.

Maar de woningbouwbestemmingen liggen veelal op particuliere grond, zodat niet kan worden aangegeven wanneer de capaciteit wordt gerealiseerd.

In de kern van Haarlemmerliede-Spaarnwoude maakt de Inspecteur Ruimtelijke Ordening bezwaar tegen de bouw van 18 woningen. Eveneens door ingrijpen van deze inspecteur gaat de bouw van 25 woningen in de kern Purmerland (Landsmeer) niet door.

Vanwege ‘het recht van vrije vestiging’ heeft Wester Koggenland zelfs moeite te voldoen aan de woningbehoefte van de eigen bevolking.

Moeite

Harenkarspel heeft voldoende mogelijkheden voor ruimtelijke verbeteringen, maar stuit op het provinciale vijfprocents-beleid. Dat staat in het streekplan Noord-Holland Noord als volgt omschreven: “De woningbouw moet uiteraard in de karakteristiek van het dorp passen en mag maximaal 5 procent van de bestaande voorraad van de kern bedragen, gespreid over de streekplanperiode tot het jaar 2005”.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor snelle aanpassing van het streekplan, waardoor de vijfprocents-norm niet langer een belemmering vormt.

Reageer op dit artikel