nieuws

Kamer laat weinig heel van Vinex-beleid

bouwbreed Premium

De eentonige huizenbrij op Vinex-locaties moet doorbroken worden. “Laat 35 procent van de huizenkopers in het duurdere segment zelf bepalen wat er op de kavels moet komen. Dat betekent niet per se veel meer ruimte, denk maar aan de grachtengordel in Amsterdam of het Statenkwartier in Den Haag.”

Dat is de strekking van een van de moties die Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) gisteren indiende bij het nota-overleg over de partiele herziening Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid (PKB). Daarin staan de bufferzones, het restrictief beleid en het Groene Hart als Nationaal Landschap. Minimaal even belangrijk is dat deze PKB de leidraad is voor alle bestemmingsplannen en streekplannen, en de contracten voor Vinex regelt in de periode 2005-2010.

De kritiek die de Tweede Kamer liet horen was allesbehalve mals. Machteld Versnel (D66) vroeg zich af of het Vinex-concept schuldig is aan het hoge tuttigheidsgehalte van de uitvoering. “De stedenbouwkundige opzet en architectonische invulling is zo eentonig dat je niet eens meer weet waar je bent.” Duivesteijn vindt de huizen tot nu toe het meest lijken op confectiepakken waar de kopers nog veel te veel voor moeten betalen ook. Gabor (CDA) wil direct een vijfde nota en wil af van de compacte stadgedachte waar minister De Boer nog altijd aan vasthoudt. Nellie Verbugt (VVD): “Dit beleid, alhoewel het nog letterlijk in de steigers staat, begint steeds meer te wringen.”

Unaniem is er een dikke onvoldoende voor minister Jorritsma die het openbaar vervoer van en naar de locaties niet heeft geregeld. Opmerkingen als “schande”, en “een dik pak boter op haar hoofd”, waren haar deel. Minister De Boer zal in haar antwoord zeker ingaan op deze problematiek waarvoor de oplossing vooral wordt gezocht in ICES-miljarden.

Het aantal moties loopt op tot ver in de twintig. Daarbij komt de ontwikkeling van de A4 corridor, een integrale inrichting van de groene bufferzones en de Leidse regio goed aan bod.

Reageer op dit artikel