nieuws

Juridisch foutje in Gouda

bouwbreed

De gemeente Gouda heeft, strikt genomen, in kwesties rond monumenten jarenlang in strijd met de wet gehandeld. Die conclusie trok de rechter van de Raad van State deze week tijdens een hoorzitting naar aanleiding van een geschil rond het monument Westhaven 52 in Gouda.

Het pand waarin F. van Lanschot Bankiers momenteel zit, is geheel gerestaureerd en op het terrein erachter zijn acht parkeerplaatsen aangelegd. De Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ is tegen de aanleg van die parkeerplaatsen en vreest onder meer voor precedentwerking.

De gemeente verleende voor deze plaatsen een vergunning ingevolge de plaatselijke Monumentenverordening. In een bij de rechtbank in Den Haag aangespannen procedure deed ‘Die Goude’ daarover zijn beklag, echter zonder succes. De instelling was nog niet overtuigd en stelde hoger beroep in bij de Raad van State. In het kader van die zaak werd afgelopen maandag een hoorzitting gehouden.

Tijdens de zitting constateerde de rechter iets opmerkelijks. Volgens de Monumentenverordening moet de plaatselijke Monumentencommissie eerst een advies uitbrengen alvorens er een besluit wordt genomen.

In Gouda deed de Welstandscommissie tot op heden in dit soort gevallen het werk van de Monumentencommissie. Dat is in strijd met de wet, concludeerde de rechter.

De kans is groot dat het parkeerplaatsenbesluit voor het voornoemde pand daarop sneuvelt. Over zes weken blijkt uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of dat het geval is.

Een gemeentewoordvoerster liet nog weten dat er gewerkt is aan een wijziging van de Monumentenverordening, zodat ook de Welstandcommissie in het vervolg kan adviseren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels