nieuws

‘Jorritsma rekent zich veel te makkelijk rijk’

bouwbreed Premium

Geld vanuit de markt vergt een andere manier van politiek denken en doen. De markt moet er vanaf het begin bij betrokken zijn. Nu mag de Kamer om vijf voor twaalf z’n zegje nog doen over plannen waar ambtenaren 23 uur en 55 minuten op hebben gebroed. Tweede Kamerlid Peter van Heemst (PvdA) vindt dat het kabinet zich wel erg makkelijk rijk rekent. Bij de Betuwelijn en HSL is het nog maar afwachten of investeerders daar in willen stappen.

“Ik moet nog maar zien of het lukt f. 3,4 miljard binnen te halen. Zo niet, dan moeten we daar een les uit leren en projecten anders definieren. De politiek moet anders omgaan met private financiering dan tot nu toe, maar mag tegelijk nooit de eindverantwoording uit handen geven.”

Het is ook wel erg ingewikkeld bij projecten die twee tot drie kabinetten verslijten in allerlei samenstellingen. Het kabinet laat tweeslachtige geluiden horen over het belang van ‘de markt’. Aan de ene kant roept Jorritsma dat ze er miljarden uit kan halen, maar tegelijkertijd klaagt zij dat beleggers niet thuis geven als er miljoenen nodig zijn.

De nieuwe manier van denken zou private partijen direct al betrekken bij het denkproces. De politiek zou in het beginstadium al commitment moeten geven aan twee of drie varianten, die dan naast elkaar worden uitgewerkt. Dan kan de overheid de infrastructuur betalen en de markt de inpassing of andersom. Toch zou het van de gekke zijn als de overheid een tweede luchthaven betaalt.

Projecten zouden ook veel beter op elkaar moeten worden afgestemd. “Dat vind ik de blinde vlek van Jorritsma. Zij concentreert zich volledig op de infrastructuur en ziet alle dingen eromheen als een bedreiging. Ze is bang dat ze al die rekeningen ook gepresenteerd krijgt. Fout, naar mijn smaak. Juist het erbij betrekken van de wijdere omgeving is een kans om de zaken in een keer goed aan te pakken. Bijvoorbeeld de A4 bij Leiderdorp. Dat kan veel slimmer.”

Reageer op dit artikel