nieuws

Hulp bij problemen in het familiebedrijf

bouwbreed

Bedrijfsopvolging is zo’n kwestie waarover de emoties binnen een familiebedrijf hoog kunnen oplopen. Ondernemers die erover willen praten, kunnen terecht bij de onlangs opgerichte belangenvereniging NIDIF. Voluit: Nederlands Instituut voor Documentatie en Informatie Familiebedrijven.

Het NIDIF gaat zich in de ruimste zin bezighouden met familieaangelegenheden in het bedrijfsleven. Er is een infodesk, een databank, bibliotheek en een register van stageplaatsen voor potentiele opvolgers. Verder werpt de vereniging zich als belangenbehartiger richting overheid. Leden worden via nieuwsbrieven en seminars op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen.

Het NIDIF is een initiatief van onder anderen Alpinvest, F. van Lanschot Bankiers, Universiteit Nijenrode en Reaal Verzekering.

De vereniging denkt in een grote behoefte te voorzien. In een persbericht maakt zij melding van een doelgroep van 500.000 familiebedrijven. Bijna de helft van de grootste 5000 Nederlandse ondernemingen is familiebedrijf. In het midden- en kleinbedrijf stelt het NIDIF het aandeel op 80 procent.

Faillissementen

Meer dan andere ondernemingen worstelen familiebedrijven met de bedrijfsopvolging. Tien procent van alle faillissementen van Europese bedrijven wordt veroorzaakt door een slechte of totaal afwezige planning van de opvolging, zo blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Het NIDIF verwacht dat in de komende tien jaar 100.000 Nederlandse familiebedrijven te maken zullen krijgen met het opvolgingsvraagstuk.

Het is opvallend, constateert het NIDIF, dat directeuren bij familiebedrijven veel langer aan het roer blijven staan dan hun collega’s bij andere ondernemingen.

“Eigenaren doen met tegenzin afstand van de controle en de macht”, wijst NIDIF-bestuurslid Roberto Floren op de emotionele weerstanden die het onderwerp omgeven. “Vanuit bedrijfsperspectief moet de opvolger worden gekozen op basis van professionele kwaliteiten. “Maar”, stipt Floren een ander knelpunt aan, “indien de kinderen ook als potentiele opvolger worden beschouwd, moet de directeur kiezen tussen zijn kinderen en dat strookt absoluut niet met zijn rol als vader.”

Ook tussen familieleden en niet-familieleden in het management botert het niet altijd. “De niet-familieleden kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de professionalisering van het management, maar worden veelvuldig geconfronteerd met een informatie-achterstand, wantrouwige familieleden en oneerlijke concurrentie”, aldus Floren.

De vereniging adviseert familieleden die een onderneming bestieren een familiestatuut op te stellen waarin alles wat zowel het bedrijfs- als familiebelang raakt, wordt geregeld. Zo’n statuut maakt het mogelijk de zaken op een collectieve manier aan te pakken en niet als een groep individuen die toevallig elkaars verwanten zijn.

Het telefoonnummer van het NIDIF is 020-4041900.

Reageer op dit artikel