nieuws

‘Het enige leuke model is een fotomodel’ Bouw wacht op concrete beslissingen

bouwbreed

Wat moet de bouw met het veelgeprezen poldermodel. “Je kunt modellen ontwikkelen bij de vleet, maar het enige model waar je serieus aandacht aan moet besteden, is een fotomodel”, citeert NVOB-voorzitter Joop Ravesloot een oud-politicus van anti-revolutionaire huize, Hans de Boer. Een ronde tafelgesprek met het dagelijks bestuur van het AVBB spitst zich toe op concretiseren van plannen. Vrijblijvend gebabbel van politici moet plaatsmaken voor een regeerakkoord waar de bouw iets mee kan.

De bouw wil graag weten waar ze aan toe is. Zelf weet zij het allang. AVBB-voorzitter Brinkman kan het verlanglijstje zo opsommen. De komende vier jaar moet een aantal zaken prioriteit krijgen: ondergronds goederentransport, ontwikkeling van de A4 corridor, oude stadswijken, Randstadmetro en betere afstemming van verschillende openbaar vervoersystemen. Stuk voor stuk concrete plannen die de komende jaren werkelijkheid kunnen worden. “Zelfs al is de politiek het er niet mee eens, dan is dat niet erg. Maar laat ze eindelijk eens zeggen waarin ze wel wil investeren. De bouw is echt niet alleen stenen stapelen en asfalt leggen. We kunnen en willen veel meer, maar we moeten wel de investeringsruimte krijgen. Dat geld hoeft niet allemaal van de overheid te komen. Particuliere investeerders willen best maar zullen geen bijdrage leveren als plannen globaal blijven.”

De afgelopen vier jaar is veel vooruitgeschoven. Geen beslissing over Schiphol, noch over de Rotterdamse haven, vliegveld Beek of Zestienhoven. Andere besluiten zijn deeloplossingen. “We hebben inmiddels een schitterende nieuwe brug bij Zaltbommel, maar nu sta je vier kilometer verderop in de file. Geld voor broodnodige infrastructuur om de achterlandverbindingen te verbeteren is er weer niet”, vindt Lubberhuizen, voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers in bagger-, kust en oeverwerken.

VGBouw-voorzitter Jan Holleman weet hoe het komt. “Jorritsma is er in geslaagd geld vast te leggen voor de grote projecten Betuwelijn en HSL-Zuid. Daarna hebben we weinig opzienbarends meer gehoord. Niemand vertelt dat er geen geld meer is voor de oplossing van andere knelpunten. Sluipenderwijs is het beleid verschoven naar veiligheid en onderwijs. Infrastructuur is blijkbaar geen probleem voor dit kabinet, maar dat zeggen ze niet hardop. Het is alleen wel te merken aan de bestedingen.”

Brinkman vult aan met een visie die verstrekkend is: “Doorgaande wegen zouden maar twee of drie afslagen moeten hebben in plaats van twintig, zoals nu gebruikelijk is.” Dat betekent bijvoorbeeld op de A12 Den Haag richting Duitse grens, een afslag bij Utrecht en een bij Arnhem. Voor het regionale verkeer moeten er dan aparte stroken komen. Hiermee is de zo gewenste doorstroming naar het achterland een feit.

Het rommelige geheel rond Schiphol is het gevolg van deelbeslissingen. “Nota bene een van de duurste stukjes van Nederland. Al die ad hoc beslissingen leiden er ook toe dat de Nederlandse samenleving er niets meer van begrijpt.” Doordat Nederlanders door de bomen het bos niet meer zien, kiezen ze voor zichzelf.

De overheid moet op twee manieren beslissen, vinden de bouwers. Op een aantal belangrijke terreinen moet zij knopen doorhakken. Heel veel andere gebieden moet zij aan de regio’s zelf overlaten. Groningen en Limburg kunnen het best zelf regelen wat nodig is. De overheid is de afgelopen jaren behoorlijk ingekrompen. “Dan moet je werken zoals iedere aannemer werkt. Huur onderaannemers als je het zelf niet meer aankunt,” vindt Ravesloot.

Hoe werkgevers en werknemers in de bouw denken over vier jaar ‘Paars’, leest u op pagina 19.

Reageer op dit artikel