nieuws

Grote railprojecten gebouwd volgens het alliantiemodel

bouwbreed

zeist – De grote railprojecten hsl-Zuid en Betuweroute worden volgens het alliantiemodel aanbesteed. In dit model wordt na de gunning bekeken of de projecten slimmer kunnen worden getekend en berekend. De eventuele winst delen de opdrachtgever en de aannemer.

Hoge doel is het “uitnutten van de creativiteit van de markt”, zoals J. Konter, directeur uitvoering van de hsl, het uitdrukte. Dat gebeurde tijdens een door NS Railinfrabeheer georganiseerde discussiedag over allianties in de grond-, water- en wegenbouw onder de titel ‘Op nieuw spoor’.

Volgens Konter is de situatie nu nog al te vaak: “Achter elk risico zitten bedreigingen, leg de risico’s bij de tegenpartij, timmer het programma van eisen dicht en dek je juridisch in tegen schadeclaims.” Wat hem betreft wordt het: “Achter elk risico zit een kans voor optimalisatie, ruimte in het programma van eisen, risico’s bij de partij die deze het beste kan beheersen en een redelijke verdeling van de opbrengsten van de optimalisatie.”

In zijn visie is daarbij sprake van een absolute topprioriteit: een heldere risicoverdeling om te voorkomen dat oplossingen altijd gezocht worden in meerwerk.

Verantwoordelijkheden

Voor het deel hsl-Zuid/A16 in Noord-Brabant heeft de daar verantwoordelijke manager, A. Pruijssers, al uitgewerkt hoe hij dat in de praktijk gaat brengen. De verantwoordelijkheden laat hij zoals die in een design en construct-contract zijn geregeld. Vervolgens gaat hij na de gunning met de uitverkoren aannemer om de tafel zitten om te bezien hoe ze het ontwerp en de uitvoering kunnen optimaliseren. Dat kan leiden tot een aanpassing van het Programma van Eisen.

“Er zitten zoveel kansen voor optimalisatie van ontwerp en uitvoering, dat een paar procent efficiencyopbrengst mogelijk is. Eventueel kan ik daar nog geld uit de post onvoorzien bij doen, voor risico’s die opdrachtgever en opdrachtnemer beiden kunnen beinvloeden. Op die manier zit er genoeg geld in het potje dat aan het eind verdeeld kan worden, zodat je daarmee mensen uit de schuttersputjes kunt krijgen’, legt Pruijssers uit.

Claims

De grote opdrachtgevers verwachten veel van deze manier van werken. Innovaties en slim werken worden beloond, waarbij er zowel voor de opdrachtgever als de aannemer geld te verdienen valt. “Die incentive moet zo groot zijn, dat daarmee meer verdiend kan worden door de aannemer dat met claims over meerwerk. Dan werkt het”, vindt Konter.

Bij de uitvoerende bouw was er ook enig enthousiasme te bespeuren voor de ideeen van de railopdrachtgevers. “Optimalisatie van plannen en uitvoering is natuurlijk mogelijk. Nu wordt er vaak geen gebruik gemaakt van de suggesties van aannemers omdat een incentive bij de opdrachtgevers ontbreekt. Hiermee is die er wel”, zo reageerde VOCBetonbouw-voorzitter H. Haverkort.

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn het erover eens dat verregaand vertrouwen tussen partijen een “conditio sine qua non” is.

Reageer op dit artikel