nieuws

Grondexploitatie kost Den Haag geld

bouwbreed

Als de gemeente Den Haag geen gebiedsuitbreiding krijgt, zal er tot 2020 een tekort van f. 800 miljoen ontstaan op grondexploitaties. Het Haags grondbedrijf blijft in dat geval verliesgevend. Dit heeft de gemeente Den Haag aan de provincie Zuid-Holland meegedeeld. De gemeente baseert zich op onderzoeken van het adviesbureau Kolpron. De provincie vroeg om deze informatie om een beslissing te kunnen nemen over het toevoegen van bouwlocaties aan Den Haag.

Indien de stad wel gebiedsuitbreiding krijgt, zo blijkt uit het onderzoek van Kolpron, dan levert dit tussen – 194 en – 470 miljoen op. Het geld komt van onder meer ontwikkelwinst, planontwikkelingskosten en voordelen in het beheer.

Reageer op dit artikel