nieuws

Groenfonds voor natuur in IJmeer

bouwbreed

De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Vereniging Natuurmonumenten hebben een groenfonds ingesteld voor natuurontwikkelingsprojecten in en rond het IJmeer. In het fonds is f. 15 miljoen gestort. Elke deelnemer betaalt f. 5 miljoen.

Het geld is bestemd voor projecten bij het IJmeer, waar Amsterdam de nieuwbouwwijk IJburg bouwt. Natuurmonumenten streed vorig jaar fel tegen de komst van de wijk omdat daardoor natuur verloren zou gaan. Bij een referendum verloren de tegenstanders. Amsterdam kreeg haar zin en mag 18.000 woningen bouwen in het IJmeer.

Sindsdien is de inzet van Natuurmonumenten om zoveel mogelijk compensatie voor natuur terug te krijgen en is er een goede samenwerking ontstaan met de lokale overheden. De vereniging vindt de instelling van het groenfonds een goed resultaat.

Het is voor het eerst dat er tussen regionale overheden en een natuurbeschermingsorganisatie een overeenkomst is gesloten. Volgens directeur Evers van de VN kloppen lokale overheden steeds vaker aan voor advies over behoud van natuur bij bouwprojecten.

Uit het fonds worden zes projecten betaald. Het gaat onder meer om een zone waar de ringslang een goed onderkomen heeft en moerasachtige gebiedjes waar vogels op af moeten komen. Daarnaast komen er natuurrecreatiegebieden langs de zuidelijke IJmeeroever en op IJburg. Aan de oostrand van het toekomstige eiland komt een natuur- en recreatiegebied dat is bedoeld als buffer om in de toekomst verdere bebouwing in het IJsselmeer te voorkomen.

Niet bekend

Medewerkers van de Milieudienst houden toezicht op de sanering van het vervuilde gebied aan de Diemerzeedijk. Foto: ANP

Reageer op dit artikel