nieuws

Gratis pc prive?

bouwbreed

Ik wil mijn calculatiemedewerkers gratis thuis een multimedia pc verstrekken. Dan kunnen ze leren Internetten, e-mailen en faxen. Ze bouwen daarmee ervaring op voor hun werk. Wat zijn de fiscale gevolgen?

U kunt belasting- en premievrij onder drie voorwaarden een pc aan uw medewerkers verstrekken en u moet er duidelijke afspraken over maken. Anders loopt u het risico dat de fiscus de verstrekking ziet als te belasten ‘loon in natura’. Vervolgens kunt u dan bij een belastingcontrole te maken krijgen met een naheffing die gebruteerd kan worden.

Voorwaarden

Sinds 1 januari ’97 zijn de voorwaarden van de gratis pc van de baas thuis:

1. De pc, inclusief alle randapparatuur (printer, fax/modem, scanner, etcetera), software en inclusief btw, mag compleet niet meer kosten dan f. 5000.

2. U mag de complete installatie slechts eenmaal in de drie jaar verstrekken.

3. De werknemer moet de pc in het kader van zijn dienstbetrekking of scholing voor zijn werk gebruiken.

Daar bovenop kunt u vanaf 1998 onder een aantal voorwaarden over een periode van vijf jaar uw werknemers een belastingvrije kostenvergoeding van maximaal f. 4000 geven voor thuis telewerken (kosten voor de inrichting van een werkkamer). U kunt dat in 1998 in een keer doen of spreiden over vijf jaar.

Vooraftrek btw

In verband met de verrekening van de btw over de aanschaf, moet u een afweging maken hoe u de pc’s gaat verstrekken. Verstrekt u als eigenaar de pc’s, vraagt u voor prive-gebruik een eigen bijdrage van uw werknemers, of verstrekt u via een ‘service-lease’.

Stel u koopt de pc’s en stelt ze ter beschikking aan uw werknemers.

– In dat geval is btw-vooraftrek alleen mogelijk over het zakelijk gebruik van de pc door de werknemer.

Indien uw werknemer een eigen bijdrage betaalt voor prive-gebruik, dan is de btw op de aanschafprijs van de pc verrekenbaar met de btw over de eigen bijdrage die u ontvangt.

– Indien uw werknemer aan u geen eigen bijdrage voor het (prive) gebruik hoeft te betalen, kunt u onder omstandigheden te maken krijgen met uitsluiting van vooraftrek btw.

In de praktijk hebben de meeste werkgevers die een pc voor thuis verstrekken, geen vooraftrek btw. Dit probleem wordt een stuk kleiner via een ‘Service Lease’- contract met een leasemaatschappij, waarbij u eigenaar bent van pc’s die u koopt via een renteloze lening van de leasemaatschappij. U verzekert de pc’s zelf. De leasemaatschappij zorgt voor onderhoud en service en stuurt u daarvoor maandelijks een factuur met lagere btw. De belastingdienst is echter van mening dat service-lease niet acceptabel is.

Vennootschapsbelasting

In principe zijn alle kosten die u maakt in verband met de verschaffing van de pc, aftrekbaar van de winst en u bespaart over die kosten 35% vennootschapsbelasting. In welk jaar u die kosten kunt aftrekken, is afhankelijk van de methode van verstrekking die u kiest.

– Blijft u eigenaar van de pc’s en gaat u in drie jaar afschrijven, dan kunt u de jaarlijkse afschrijvingstermijnen aftrekken.

– Verstrekt u de pc’s aan uw medewerkers (eigenaars), dan kunt u in een jaar de verstrekking aftrekken van de winst.

– Kopen uw medewerkers zelf een pc en vergoedt u maandelijks de kosten, dan kunt u alleen deze kostenvergoeding aftrekken.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken, kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ondernemersservice, Arnhem. Tel. 026-32 09 561.

Reageer op dit artikel