nieuws

Gouds station komt ‘dichter’ bij binnenstad

bouwbreed Premium

Een zestig meter hoge woon- of kantoortoren, een nieuw busstation, een tunnel onder het stationscomplex en nieuwe bedrijfsgebouwen. Alleen de kerk herinnert nog aan het Gouda van vroeger.

Zo wordt in een folder van de gemeente Gouda en NS Vastgoed voor de bewoners de gevolgen geschetst van de uitwerking van een masterplan voor het stationsgebied, gemaakt door architect Pi de Bruijn van de Architecten Cie.

Het is een heel globaal plan, dat desondanks nu door het college van Burgemeester en Wethouders is gepresenteerd “zodat de nieuwe gemeenteraad, zo hij er iets in ziet, er direct mee aan de slag kan”. Dan nog zal het nog zo’n tien tot vijftien jaar gaan duren voor alles is gerealiseerd wat De Bruijn bij het maken van dit plan voor ogen heeft gehad.

Hoofddoel is de stationsomgeving veel meer bij de binnenstad te trekken. De Bruijn denkt dit te kunnen bereiken door het gebied tussen de Kleiwegbrug – tot heden de toegang tot de binnenstad vanuit de spoortunnel – en het stationsplein geheel op de schop te nemen.

In dit driehoekige blok zou een mix van binnenstadachtige bestemmingen mogelijk kunnen worden gemaakt. De Bruijn denkt aan een hotel, aan een congresaccommodatie, restaurants, kleinere winkels en bijvoorbeeld een bioscoop. Alleen de in dit gebied staande kerk zal in deze visie blijven staan “en aan vroeger herinneren”.

Het fiets- en voetgangersgebied van de binnenstad kan op deze wijze worden uitgebreid. De bereikbaarheid van het stationsplein voor autoverkeer zal worden mogelijk gemaakt door de aanleg van een nieuwe weg langs de spoorlijn.

Kantoorgigant

Onder het station komt een brede wandel- en winkelpromenade, die direct aansluit op het stationsplein, dat aan de noordzijde zal worden gesitueerd. Daar ook is een zestig meter hoog kantoorgebouw gedacht, dat als markant punt van het hele gebied moet gaan fungeren. Aan die zijde van het station komt ook het busstation en een parkeergarage voor tenminste 600 auto’s.

De aan de noordzijde lopende Jamessingel zal ter hoogte van het station in noordelijke richting worden verlegd, zodat ook daar ruimte voor bebouwing ontstaat.

Die noordzijde kan zich ontwikkelen tot business-centre met grootschalige bebouwing. De Bruijn voorziet de bouw van meerdere, grotere bedrijfsgebouwen, waarvoor zo’n 95.000 m2 beschikbaar komt.

Voorstadhalte

Gedacht wordt tevens aan de bouw van een voorstadhalte, waardoor het kantorengebied Goudse Poort ook voor treinreizigers beter bereikbaar wordt gemaakt.

NS Vastgoed is eigenaar van grote delen van de grond rond station Gouda. Als de nieuwe raad het met de uitgangspunten eens kan zijn zullen voor de realisering meerdere architecten en financiers moeten worden aangetrokken. Vooral die laatsten zijn van belang, omdat een ruwe schatting aangeeft dat de plannen zeker f. 100 miljoen gaan kosten.

Reageer op dit artikel