nieuws

Geen integrale aanpak van monumenten Restauratie-achterstand blokkeert regeling met onderhoud

bouwbreed

Iedereen is het er over eens dat een verdere integratie nodig is van de bestaande restauratie- en onderhoudsregelingen voor monumenten. Maar eerst zal de restauratie-achterstand moeten worden weggewerkt. Aldus staatssecretaris Nuis. Restauratie-architect Walter Kramer, een van de oprichters en erevoorzitter van de Monumentenwacht, noemt deze visie “een gedachtenkronkel, die er voor zorgt dat er altijd achterstanden zullen blijven”

Beiden gaven hun visie in Amersfoort, waar gisteren ‘Het Jaar van het Monumentenonderhoud’ werd geopend. Directe aanleiding tot de opzet van dit jaar is het feit dat 25 jaar geleden in Friesland de Monumentenwacht werd opgericht.

“We moeten ons cultureel erfgoed niet behouden door monumenten te bevriezen in hun eigen tijd. Maar door ze te restaureren en te onderhouden. En vooral door ze een eigentijdse functie te geven”, aldus de staatssecretaris.

Er blijken een dikke 40.000 rijksmonumenten te zijn. Ook gemeenten en provincies wijzen op hun beurt monumenten aan, die behouden moeten blijven. “Maar helaas is dat hele bestand niet zover dat we ze ‘alleen nog maar’ hoeven te onderhouden. Daar moet nog het nodige aan gerestaureerd worden”, zei Nuis.

‘Onrust’

Voor het wegwerken van de restauratie-achterstand is f. 1,4 miljard nodig. Twee jaar geleden is daar f. 275 miljoen van beschikbaar gekomen, zodat men tot het jaar 2000 vooruit kan. Verder is het budget voor onderhoud van rijksmonumenten met meer dan f. 80 miljoen verhoogd en zijn er meer categorieen die hier aanspraak op kunnen maken.

“Een verdere integratie van bestaande restauratie- en onderhoudsregelingen door weer een nieuwe regeling op korte termijn, geeft alleen maar onrust. Laten we eerst het wegwerken van de restauratie-achterstand goed op de rails zetten voor we verdere stappen zetten om tot een integrale regeling te komen”, zo gaf Nuis te kennen.

Onvoldoende draagvlak

‘Een gedachtenkronkel’. Zo karakteriseerde architect Walter Kramer de visie dat eerst restauratie-achterstanden moeten worden weggewerkt. “Met een dergelijke denkwijze en benadering zullen er altijd achterstanden blijven”, aldus de erevoorzitter van de Monumentenwacht. “Onderhoud is en blijft de kern van de monumentenzorg en die benadering heeft nog altijd niet dat draagvlak gekregen die zij zou moeten hebben.”

Hij verwees naar het Charter van Venetie uit 1965, mede ondertekend door Nederland. Artikel 9 vermeldt dat restauratie uitzondering moet blijven. Door vroegtijdige signalering en voorkomen van gebreken, kunnen waardevolle bouwhistorische en bouwkundige onderdelen behouden blijven.

Kramer zou graag zien dat er een vijfjarenplan komt, waarbij begrippen als restauratie/onderhoud/herstellen en zoveel andere benamingen samenvloeien in een nieuw actiewoord dat nog moet worden verzonnen. Dat zou moeten gelden voor gebouwen die hersteld zijn en andere, die nog herstel moeten worden. “Voordeel hiervan is dat naast continue aandacht voor het object, ook continuiteit ontstaat voor restauratiebedrijven met hun vaklieden, bouwkundige bureaus en architecten.”

Reageer op dit artikel