nieuws

‘Geef ons maar een collectieve zomervakantie’

bouwbreed

“Overleg in ons bedrijf heeft geleid tot de slotsom dat ‘alles drie weken dicht’, de beste oplossing is voor de zomervakantie in de bouw.” Dat is onze reactie op uw verslag over het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, naar de mate waarin de bedrijfstak heeft gereageerd op het in 1981 loslaten van de voorgeschreven collectieve zomervakantie.

Wij zijn duidelijk tegen het individueel op vakantie gaan. Wat te denken van een afwijkende vakantie van uitvoerder, voorman of ploegbaas. Het werk moet worden overgedragen – aan wie eigenlijk? – dus ook de afspraken van voor en na de vakantie. Meestal blijkt dat problemen op het werk zijn blijven liggen of juist zijn gemaakt.

En als er in ploegen wordt gewerkt, die incompleet worden doordat individueel op vakantie wordt gegaan, moet degene die blijft, doorknoeien of werken met een uitzendkracht wat nog veel erger is. Iedere medewerker levert zijn eigen bijdrage aan het werk en is dus onmisbaar. Na afloop van de vakantieperikelen blijkt stress

Het bedrijf zit de hele periode dat de vakantie gespreid wordt, met halve of incomplete ploegen en na de vakantie met de gebakken peren. Problemen op het werk zijn blijven liggen of gemaakt. En na de vakantie blijken klanten niet tevreden. Er is dan wel doorgewerkt, maar de voortgang blijkt dik tegen te vallen.

Alleen door een zeer flexibele opstelling van alle betrokkenen in ons bedrijf, kunnen wij de vakantieperiode beperken tot zes weken met een halve bezetting.

Na de vakantie zijn er altijd problemen over zaken die kapot zijn (gemaakt) of gereedschap dat is zoekgeraakt. Er wordt geklaagd dat vervangers het mooiste en/of gemakkelijkste deel van het werk hebben gedaan. En klanten zijn ontevreden, want er is dan wel doorgewerkt maar de voortgang blijkt dik tegen te vallen.

Als alles na de vakantie weer is opgelost, blijkt doorwerken meer ergernis dan nut te hebben opgeleverd. Ook voor het geld hoeft het niet, want de omzet blijkt dik tegen te vallen. Over winst hoeven we al helemaal niet te praten, want de kosten zijn meer dan wat een halve bezetting normaal kost. Denk alleen al aan de telefoon die wel de hele dag bezet moet zijn en aan meer uren door onkunde.

We kunnen doormodderen zoals nu, of ’s winters met extra dagen op vakantie gaan of de oude situatie van voor 1981 weer in ere herstellen. Wij zijn voor dit laatste.”

Reageer op dit artikel