nieuws

Fusievoordelen Volker Wessels onduidelijk

bouwbreed

Het nieuwe bedrijf Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) heeft een uitstekend jaar achter de rug. Gisteren presenteerde het bouwconcern, dat 6 juni 1997 officieel ontstond uit het samenbrengen van Volker Stevin en Kondor Wessels, de jaarcijfers 1997. De vraag wat nu het financiele voordeel van de fusie was in dat eerste jaar, werd echter nauwelijks beantwoord.

Ir. A.P.H. van Baardewijk bleef volharden. “Ik weet niet wat de twee bedrijven apart hebben gedaan. Wat heeft dat voor zin?” vroeg de voorzitter raad van bestuur zich kregelig af. “Voor de aandeelhouders? Voor de paar die dat willen weten, doen we het niet. De winst is heel breed gedragen.”

In het jaarverslag 1997 is een klein hoofdstuk gewijd aan de fusie. Citaat: ‘Een van de meest uitdagende aspecten van de fusie is, dat de verschillende invalshoeken van de fusiepartners ertoe leiden dat bepaalde vanzelfsprekendheden ter discussie worden gesteld…… .’

Is er ruzie geweest?

“Nee.”

Maar geeft u die zin in het jaarverslag eens handen en voeten. Wat is er gebeu6rd?

Van Baardewijk kijkt hulpeloos rond. Je ziet hem denken ‘wat moet ik met die vraag’. W.T.J. Dijkman, lid raad van bestuur, schiet hem te hulp. “Beide bedrijven zijn ieder vanuit hun eigen cultuur vertrokken. Er is een leerproces aan de gang. Een van de dingen die we nu uitwerken is, welke financiele controlemethodiek gebruikt gaat worden. Beide bedrijven hadden verschillende methodieken. Maar ook op inkoop moet KVWS voordeel halen. Er is een overlegteam hiervoor gevormd. We dwingen iedereen na te denken wat ze doen en vooral waarom ze het zo doen.”

Het feit dat Koninklijke Volker Wessels Stevin (KVWS) een excellent jaar achter de rug heeft, maakt uitleggen hoe de fusie verloopt ook niet echt noodzakelijk. Overigens had het resultaat nog beter kunnen zijn.

Met grote moeite wilde de raad van bestuur gisteren over problemen bij dochters en projecten praten. “Het valt in het niets bij het goede nieuws,” probeerde Van Baardewijk nog. Zijn financiele man, W.T.J. Dijkman verklaarde na enig ‘trek-en-duwwerk’ dat de Engelse leiding- en de Nederlandse milieu-activiteiten niet hadden bijgedragen. “Onze Engelse dochter DCC heeft werkzaamheden buiten de leidingwerkzaamheden gedaan,” aldus Dijkman. “Daarnaast hebben we technische problemen op een boorproject gehad. De leverancier van de boorkop heeft niet het goede product geleverd. Het project ligt in een ‘land onder Brussel'”.

Stuk milder

Opvallend was de milde houding van de bestuursvoorzitter richting grote opdrachtgevers. De afgelopen jaren gebruikte Van Baardewijk de presentatie van de cijfers om stil te staan bij de traagheid van de besluitvorming. Hoewel zijn concurrenten en ook ingenieursbureaus – lees Grontmij – nog steeds problemen hebben met de stroperigheid is Van Baardewijk om. “Er is aandacht. De regering ziet het in. Er zal meer worden gebouwd. Er komt misschien zelfs een wet voor grote projecten.”

Heeft deze zachtaardige houding te maken met de boete die zijn concern ooit dreigde te krijgen van NS Railinfrabeheer (NS RIB)? Op een presentatie klaagde hij ooit eens over de matige wijze van aanbesteden van een onderdeel van de Betuweroute. NS RIB had alle aannemers contractueel een zwijgplicht opgelegd. Met veel praatwerk werd de rel uiteindelijk gesust.

“Nee”, zegt Van Baardewijk stellig op de vraag. “Zo werkt het niet tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.”

Groei, maar kleiner

De vooruitzichten zijn net als bij andere bouwbedrijven goed te noemen. “Onze infrastructuurdivisie, groot f. 2,3 miljard, heeft zeker voor tien jaar volop werk. De groei van de mobiliteit moet toch worden opgevangen”, stelde Van Baardewijk gisteren. “Utiliteitsbouw zit in de lift en woningbouw doet het ook goed.”

De winstexplosie van 25 procent zoals over 1997 zit er echter niet in. Grofweg tweederde van de winstgroei is gekocht. Zo werd van de Nederlandse Spoorwegen een groot aantal spoorbouwactiviteiten overgenomen. Van Baardewijk: “Door processen te verbeteren kan heel wat worden bereikt.”

Omzet Koninklijke Volker Wessels Stevin 1997 1997 1996* Omzet – 4,639 mld – 4,132 mld Omzet Nederland – 3,572 mld – 3,305 mld Bedrijfsresultaat – 180 mln – 136 mln Winst – 137 mln – 109 mln Orderportefeuille – 3,7 mld – 3,4 mld *De cijfers over 1996 zijn pro forma

Reageer op dit artikel