nieuws

En en kan niet, vinden de bouwbonden Continuiteit belangrijker dan kwantiteit

bouwbreed

De bouwvakbonden willen dat een nieuw kabinet meer aandacht besteedt aan de kwalitatieve kant van de bouwproductie. In de ideeen van de werkgevers missen zij een visie op de prioriteiten die gesteld zullen moeten worden. “De werkgevers willen en en, dat kan niet. Continuiteit in de productie ja, nu pleiten voor meer productie en straks in een dip vallen, nee”, vindt Roel de Vries, voorzitter van de Bouw- en Houtbond FNV.

Met zijn collega’s Freek van der Meulen (Hout- en Bouwbond CNV) en Luit Middendorp (Het Zwarte Corps) vindt hij dat de werkgevers slechts oog hebben voor meer en meer productie. De kwaliteit van de arbeid blijft volstrekt onderbelicht. “Wij missen ten enenmale de kwalitatieve kant van de productie. Het gaat om de vraag hoe je lichter kunt bouwen, of je meer hulpmiddelen gebruikt voor mensen die nog steeds in de wao belanden met rugklachten. Die bovendien nauwelijks vooruitzicht hebben daaruit te komen”, aldus De Vries. Uit onderzoek blijkt dat slechts 3,6% van de arbeidsongeschikten binnen een jaar werk vindt.

De openlijke onvrede heeft mogelijk te maken met het feit, dat de werknemers geen inhoudelijke inbreng kregen in het Nationale Bouwcongres. “Werkgevers doen alsof zij alles geregeld hebben, alsof iedereen in de bouw meedoet. Wij leveren de mensen. Zonder hen komen de werkgevers nergens. Ze hebben wel een grote mond, maar ze hebben ons knalhard nodig”, vindt Van der Meulen. “De aannemende bouw zit erin. De uitvoerende bouw niet”, vult De Vries aan.

Het is niet het enige dat de voorzitters zorgen baart. “De missiebrief, waarin voor miljarden investeringen wordt genoemd, is heel goed. Ook dat er duidelijk wordt gemaakt dat er maar f. 18,5 miljard beschikbaar is. Maar in een nieuw regeerakkoord zal helder moeten worden hoe men denkt de rest te betalen”, zegt Van der Meulen.

Het is zowat het enige positieve dat zij over het ‘paarse’ kabinet kunnen zeggen. Kritische geluiden alom.

De privatisering van de sociale zekerheid en de afschaffing van het uitzendverbod, zit de vakbonden niet lekker. “Het heeft ons heel veel energie gekost alle verslechteringen in de sociale zekerheid weer goed te maken. Nog erger is het eventuele afschaffen van het uitzendverbod. Ik houd mijn hart vast en vraag mij af of de bedrijfstak dan nog bij elkaar te houden is. Nu al staan de bijdragen aan de bedrijfstakeigen regelingen onder druk. Ook het aantal zzp’ers neemt een hoge vlucht, er zijn er al enkele duizenden meer dan wij hadden gedacht”, zegt Van der Meulen.

Helemaal bont maakt de overheid het met haar eis, dat leerlingen minder dan 130% van het minimumloon moeten verdienen om in aanmerking te komen voor de fiscale bijdrage in de opleiding. “Onze ‘terugtredende overheid’ bemoeit zich ineens weer met dingen waar ze vanaf moet blijven. Onder een volgend kabinet moet dit idee de prullenbak in”, aldus Middendorp. Daarbij speelt het slechte imago van de bouw een grote rol. Daar moet dan een aantrekkelijk salaris tegenover staan.

Ook de almaar luider wordende roep om de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao af te schaffen, is de bouwbonden een doorn in het oog. “In de cao regel je dingen die je maatschappelijk van belang vindt. Daarbij gaat het niet eens zozeer primair om loon, maar meer om zaken als opleidingen en collectief onderzoek. Bij afschaffing van de AVV verdwijnt de grondslag voor de financiering daarvan”, aldus De Vries.

Om dezelfde reden is hij ook voorstander van een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Een modern bedrijfsschap als de afbouw heeft, zou in de bouw ook goed kunnen werken voor zaken die nu veelal in bedrijfstakeigen regelingen zijn te vinden.

Reageer op dit artikel