nieuws

Eindhoven wil risicofonds woningonderhoud

bouwbreed

B en W van de gemeente Eindhoven stellen de gemeenteraad voor een Risicofonds op te richten, waarin eenmalig een bedrag van f. 200.000 moet worden gestort ten behoeve van de stimulering particuliere woningvoorraad.

Het geld wordt achter de hand gehouden om gemeentegaranties te kunnen afgeven op leningen, die door particulieren worden afgesloten voor verbetering van hun bestaande woning. Die gemeentegarantie zal worden afgegeven als aan de normen van de Nationale Hypotheek Garantie ter verkrijging van een hypotheek zal zijn voldaan.

In Eindhoven komen circa 7000 woningen voor een onderhoudsaanpak in aanmerking. Daarmee is een gemiddelde investering van f. 12.000 per woning gemoeid.

De verwachting is dat ongeveer 60% van de eigenaren daartoe zullen overgaan en de helft van hen geen leningen zullen aangaan, maar de onderhoudsinvestering met eigen middelen zullen betalen. Zodat mag worden verwacht, dat voor het totaal circa f. 25 miljoen aan leningen zullen worden aangegaan.

Reageer op dit artikel