nieuws

Dijken langs Randmeren op betrouwbaarheid onderzocht

bouwbreed Premium

Delen van de dijken langs de Randmeren en de A1 worden de komende week op hun betrouwbaarheid gecontroleerd. Het waterschap Vallei en Eem maakt een inventarisatie van beplantingen en bebouwingen op veertig percelen, die de sterkte van de dijk kunnen aantasten of dat al gedaan hebben.

Daarna worden bewoners door het Waterschap Vallei en Eem geinformeerd wat er gaat gebeuren om de veiligheid te verzekeren.

Aanleiding tot deze inventarisatie bleek het resultaat van een globaal onderzoek in het najaar van 1997. Daaruit bleek dat delen van de dijken langs de Randmeren, de Eem en de Laak zich in een matige staat bevinden. Deze dijken met een totale lengte van 80 kilometer, moeten het achterland beschermen bij hoge waterstanden in het Markermeer en de Randmeren.

Bedreigend

Uit die eerste schouw werd duidelijk dat het water in de Randmeren bij zware regenval en een sterke noordwestenwind opstuwt. Dit kan gevaarlijk zijn voor het Eemland en de polder Arkemheen.

In het verleden is aangenomen dat een dergelijke bedreiging niet meer bestond omdat de Afsluitdijk en een gedeeltelijke inpoldering van het IJsselmeer de waterplas minder onstuimig zouden maken.

Volgens de ‘Keur’

Nadat alle ongerechtigheden in kaart zijn gebracht, zal eerst achterstallig onderhoud worden uitgevoerd op die percelen, die in beheer bij het waterschap zijn. Op een bijeenkomst op 22 april zullen bewoners kunnen vernemen wat er van hen wordt verwacht.

Eerst moet nog worden nagegaan of indertijd te dicht tegen de dijk geplante bomen of bouwsels op en tegen de dijk zijn gedoogd alvorens eigenaren kan worden verplicht de zaken weer volgens de zogeheten ‘Keur’ in orde te brengen.

De Keur somt op wat wel en niet is toegestaan en waarvoor een vergunning noodzakelijk is.

Bij het waterschap bestaat niet de indruk dat een grootschalige verbreding of verhoging van de bewoonde dijken nodig is. Hoewel niet precies duidelijk is aan welke eisen de dijken eigenlijk dienen te voldoen. Dat hoopt men in juni van dit jaar te vernemen van Rijkswaterstaat. Die laat momenteel een onafhankelijk onderzoek instellen naar de mogelijke waterstanden in het Markermeer en de Randmeren.

Alleen Vallei en Eem

Intussen zorgt het waterschap dat de dijken in optimale conditie worden gebracht. Voor achterstallig onderhoud is eerder al bijna f. 5 miljoen gereserveerd.

De waterschappen links en rechts van Vallei en Eem zien geen aanleiding om net zo’n onderzoek uit te voeren. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht liet weten wel, na te gaan of er hier en daar onderhoud moet worden gepleegd naar aanleiding van de wateroverlast van twee weken geleden.

En ook het Veluwe Waterschap, dat tussen Nijkerk en Harderwijk dijken aan de randmeren beheert, zegt geen aanleiding te hebben tot een breed onderzoek.

Reageer op dit artikel