nieuws

CPB ziet geen heil in private miljarden

bouwbreed Premium

Het Centraal Planbureau ziet voor de komende kabinetsperiode geen reele mogelijkheden voor private financiering van infrastructuur. Iets waar het CDA op inzet en zich rijk mee rekent. Het planbureau heeft de verkiezingsprogramma’s van de vijf grote partijen doorgerekend.

De grote partijen willen de komende vier jaar allemaal geld aan infrastructuur besteden. De extra middelen die daarvoor uitgetrokken zijn, varieren van f. 1,7 miljard van het CDA, via f. 2,8 miljard bij de PvdA tot ruim f. 4 miljard voor D66 en VVD. Deze bedragen zijn bestemd voor openbaar vervoer, wegen, stedenbeleid en natuur. De nadruk ligt heel duidelijk op bevordering van het openbaar vervoer. Vooral sneltrams, metro’s, HSL’s en light rail scoren hoog.

GroenLinks wil f. 0,9 miljard extra investeren. Dat bedrag is de uitkomst van bezuiniging van f. 6 miljard op wegen en de Betuwelijn en een extra investering van f. 7 miljard in het openbaar vervoer. Bij deze partij krijgen Randstadrail en HSL-Oost topprioriteit.

Op het gebied van mobiliteit zijn PvdA, D66 en GroenLinks voor het op termijn uitbreiden van rekening rijden. De groei van vliegverkeer mag ook van de partijen, maar met de kanttekening dat de groei binnen de gestelde milieugrenzen moet blijven.

De economische effecten van het milieubeleid van de vier grote partijen zijn beperkt volgens het CPB. De gevolgen van GroenLinks zijn veel ingrijpender en zullen op termijn de internationale concurrentiepositie verslechteren.

Opvallend is dat private financiering van infrastructuur pas te vinden is op de allerlaatste pagina van het dikke rapport: Keuzes in kaart, economische effecten van vijf verkiezingsprogramma’s. Daar staat echter de conclusie dat het CPB geen reele mogelijkheden ziet voor additionele private financiering voor de volgende kabinetsperiode. Een verdere motivering is er niet, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat het planbureau gelijk heeft.

De resultaten van het kennisinstituut voor publiek-private samenwerking, dat het ministerie van Financien gaat oprichten, zullen nog wel even op zich laten wachten. Laat staan dat de uitkomsten van de vier pilotprojecten op korte termijn bekend zijn.

Reageer op dit artikel