nieuws

‘Computer binnen twee jaar in alle bouwketen’

bouwbreed

In de b en u-sector heeft de helft van de grote bedrijven een computer op de bouwplaats, terwijl een kwart ermee experimenteert. Van de middelgrote b en u aannemers heeft bijna een kwart bij wijze van proef een computer in de bouwkeet. Het merendeel van alle grote en middelgrote aannemers wil binnen twee jaar een computer op het werk. De kleine aannemers zijn nauwelijks geinteresseerd in automatisering.

Dit blijkt uit het Innovatietoepassingsonderzoek 1997 dat de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf (SVB) onlangs openbaar maakte. Het onderzoek bestond uit een aantal vragen die aan 1300 bedrijven werden gestuurd. De respons lag boven de 20 procent en volgens de SVB is dit voldoende om een representatief beeld te krijgen.

Behalve computergebruik op de bouw, onderzocht de SVB de veranderende taak van de assistent-uitvoerder, de behoefte aan commercieel technische medewerkers en het gebruik van prefabmateriaal.

De middelgrote b en u bedrijven onderzoeken vooral de mogelijkheden van de computer op de bouw. Circa 23 procent van de ondervraagden uit deze categorie heeft bij wijze van proef een computer in de bouwkeet staan, terwijl het apparaat bij circa 2 procent een vaste plaats heeft verworven.

De kleine b en u bedrijven kijken vooralsnog de kat uit de boom: geen van de ondervraagden heeft een computer op de bouw en ook experimenteren ze er niet mee. Nog geen 10 procent van deze categorie verwacht op korte termijn te zullen automatiseren.

Van de kleine gespecialiseerde aannemers heeft 2 procent een computer in de bouwkeet. Bij de middelgrote specialisten is dit 9 procent, terwijl eenzelfde percentage ermee experimenteert.

De computer is vooral populair voor zaken als tekstverwerking, administratie en het maken van inschrijf- en werkbegrotingen. Internet wordt bijna niet gebruikt en ook het uitwisselen van informatie tussen kantoor en bouwkeet gebeurt vrijwel niet via e-mail.

Management

Uit het innovatieonderzoek blijkt verder dat de assistent-uitvoerder steeds meer als manager op de bouwplaats wordt ingezet. De eisen die worden gesteld aan de managementvaardigheden van de assistent-uitvoerder nemen daarom toe.

Ook komt naar voren dat de bouw grote behoefte heeft aan personeel met commercieel-technische vaardigheden. Tot de taken van deze medewerker behoren onder meer het verzorgen van presentaties, het uitvoeren van marktonderzoeken en relatiebeheer. Bijna 80 procent van de grote b en u bedrijven heeft een commercieel-technisch medewerker in dienst en dit geldt ook voor de helft van de middelgrote aannemers.

Tenslotte onderzocht de SVB het gebruik van prefabonderdelen. Deze blijken vooral in trek bij de grote en middelgrote bedrijven. De kleine aannemers maken er niet of nauwelijks gebruik van. Populaire voorgefabriceerde onderdelen zijn onder meer afgehangen kozijnen, systeem-binnenwanden en stalen metselwerklateien. Prefabelementen van metselwerk, draagstructuren met houtskeletbouw-elementen en voorwandmontagesystemen voor badkamers worden daarentegen weinig gebruikt.

Reageer op dit artikel