nieuws

Commissie Randstad stemt plannen op elkaar af

bouwbreed

Onder voorzitterschap van minister De Boer gaat een ‘Bestuurlijke Commissie Randstad’ (BCR) werken aan het op elkaar afstemmen en vooruit helpen van afspraken en initiatieven van overheden, gericht op de Randstad. De commissie is vrijdag opgericht, het initiatief is aangekondigd in de Randstadnota en in de Actualisering van de Vinex.

De commissie is een overleg van provincies, kaderwetgebieden en grote steden uit de Randstad en het Rijk.

In de BCR zijn vertegenwoordigd de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland; de kaderwetgebieden Regionaal Orgaan Amsterdam, Stadsregio Rotterdam, Bestuur Regio Utrecht en Haaglanden; de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw Natuurbeheer en Visserij, EZ, BZ en VROM.

De BCR richt zich op vraagstukken die “deelgebied overschrijdend zijn” en het bereik van het Platform Groene Hart en het Platform Zuidvleugel overstijgen. Het werkprogramma voor de eerste twee jaren richt zich vooral op onderwerpen als de vier gebiedsuitwerkingen uit de Actualisering Vinex (Den Haag-Rotterdam, Haarlem-Amsterdam-Leiden, Hoeksche Waard en Almere-Zuidelijk Flevoland), de herstructurering van bedrijfsterreinen en de infrastructuur in de Randstad.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels