nieuws

Bouwvakker kan vallende kolomkist niet ontwijken Ik zag die kolom op Jan afkomen

bouwbreed Premium

Het was eigenlijk al een routineklus geworden. Van D. vertelt: “De werkvolgorde is; hijsen van de kolomkist, plaatsen ervan, de twee schoren die aan de kist zitten goed vastzetten op de betonnen vloer, de pennen aanbrengen in de trek/drukschoren, de schoren spannen, de kraan lossen en dan de derde trek/drukschoor aan de kist bevestigen. Nadat we alles (naar we dachten) volledig hadden uitgevoerd, klom Jan op het trapje dat we steeds meeslepen om de kolom van de bouwkraan te kunnen lossen. Terwijl hij na het lossen van de kraan van het trapje naar beneden kwam, begon ineens de kolomkist te kantelen.”

In Doorndijk is gisteren op het bouwproject de Veteranenplaats een ongeluk gebeurd. De timmerman J. de L., die met z’n collega K. Van D. kolomkisten stelde, zag een kist, nadat deze van de kraan was gelost, naar zich toe kantelen. Hoewel De L., naar de mening Van D. als een speer reageerde, werd hij toch door de kolomkist achterhaald. Hij brak z’n kuitbeen.

Ik gaf een schreeuw, Jan keek inderdaad, rende nog weg, maar niet ver genoeg. De kolomkist, zo’n ding is behoorlijk zwaar, viel over het trapje heen en pakte nog net Jan z’n achterbeen!”

“We hebben, nadat Jan met flinke pijn naar het ziekenhuis was afgevoerd, de kolomkist weer opgezet. We zagen dat een booranker waarmee de trek/drukschoor op de betonvloer was bevestigd, voor het grootste deel uit het beton was getrokken.”

“We constateerden bovendien dat een pen van een trek/drukschoor niet op z’n plaats zat. Die kan er natuurlijk zijn uitgevallen toen de kist omkiepte, maar het kan ook zijn dat hij helemaal niet is aangebracht. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het me niet kan herinneren.”

“Vergeet niet, het is routinewerk voor ons; je neemt steeds aan dat de ander zijn deel van het werk volgens het geijkte schema heeft verricht. Misschien is dat optimistisch, moet je elkaar controleren, bepaalde acties even checken…”

Draagpen

In het ziekenhuis is Jan de L. ’s avonds al weer aardig bij z’n positieven. “Ik begrijp het nog steeds niet. We volgden de werkmethode van altijd: kist aan de kraan hangen, kist onder tegen de krans plaatsen, schoor vast op de vloer, eerste schoor uitschuiven en boven aan de krans van de kist vastzetten. Daarna plaats je de draagpen in de stempel. Vervolgens zet je de tweede schoor vast volgens hetzelfde verhaal. Wat ik nu achteraf betwijfel, is of ik de van de laatste schoor wel echt de pen heb aangebracht.”

“Het zou wel erg stom zijn geweest maar wel bevestigen en uitvallen kan redelijkerwijs niet: als zo’n pen is bevestigd, zit-ie ook.”

Onderzoek

De uitvoerder J.S. van Futurabouw NV uit Achteren, het aannemingsbedrijf dat het project Veteranenbouw coordineert, heeft onmiddellijk na het ongeval het ziekenhuis en de Arbeidsinspectie gebeld en ook Aboma+Keboma uit Ede.

Laatstgenoemde verricht bij ongevallen in de bouw onderzoek; daarbij wordt nagegaan wat de oorzaak van het ongeluk moet zijn geweest. Bovendien wordt in een rapport aangegeven hoe in de toekomst ongelukken van vergelijkbare aard kunnen worden voorkomen.

De veiligheidskundige praatte met de betrokkenen, tot en met J. de L. zelf die hij in het ziekenhuis een bezoek bracht. De conclusie sloot aan op het vermoeden van collega van D. “Het omvallen van de kolomkist is gebeurd doordat een trek/drukschoor ineenschoof op het moment dat de kolom door de bouwkraan werd gelost. Het ineenschuiven van de trek/drukschoor is waarschijnlijk gebeurd doordat maar een draagpen lijkt te zijn aangebracht.” De veiligheidskundige voegde aan z’n rapport het advies toe in een aparte ‘toolbox-meeting’ de werkmethode nog eens door te nemen. Hij adviseerde specifieke controlepunten, zoals montage van draagpennen en bevestiging van de kolom aan de vloer, nog eens extra aandacht te schenken. Hij raadde bovendien aan de uitvoering van werk van dit karakter regelmatig te controleren om routineuze slordigheden te voorkomen.

Een ongeluk voorkomen is beter dan erover te rapporteren. De veiligheidskundige wees erop dat het werk van Aboma+Keboma het hoogste rendement heeft indien reeds bij de voorbereiding van het bouwproject kan worden meegedacht. De bouwer profiteert dan voluit van de werkervaring en deskundigheid van de veiligheidsspecialisten. Hij voegde aan z’n advies de gegevens van de stichting toe.

Aboma+Keboma Postbus 141 6710 BC Ede tel.: (0318) 63 14 81 fax: (0318) 63 20 13 e-mail: info@aboma.nl

Reageer op dit artikel