nieuws

Bouwrijp maken Westkeetshaven kan doorgaan

bouwbreed

De bestuursrechter is niet ingegaan op een verzoek van sleepdienst Broedertrouw in Zwijndrecht om de voorbereidende werkzaamheden op de bouwlocatie Westkeetshaven stil te leggen. Aan de Westkeetshaven langs de Oude Maas zijn in het kader van het Masterplan Drechtoevers 500 woningen gepland. Broedertrouw wilde het bouwrijp maken voor de eerste fase (200 woningen) stil leggen omdat het bedrijf nog geen uitsluitsel heeft over vervangende ligplaatsen voor de sleepboten, die nu nog aan de Westkeetshaven afmeren.

De rechter heeft dat verzoek afgewezen, onder andere omdat de financiele belangen die met het bouwproject zijn gemoeid, zwaarder wegen dan die van de sleepdienst.

Reageer op dit artikel