nieuws

Bouw vindt het best dat personeel steelt ‘Iedereen jat van iedereen’

bouwbreed Premium

De bouwnijverheid zegt niet of nauwelijks last te hebben van criminaliteit waarbij eigen medewerkers betrokken zijn. Als het al gebeurt, wordt het volgens NVOB, VGBouw en NVB door de bedrijven zelf wel opgelost. Een onderzoek naar de omvang van interne criminaliteit acht niemand dan ook nodig. Tot verbazing van bedrijfsrechercheur G. Hoffmann: “Diefstal op de bouwplaats is schering en inslag. Iedereen steelt van iedereen.”

Het loopt uit de hand met de criminaliteit in het bedrijfsleven. Uit een enquete van TrendMeter van het Middenbedrijf, waarin het VNO/NCW participeert, blijkt dat schade en veiligheidsmaatregelen jaarlijks zo’n f. 5 miljard vergen. Saillant detail uit het onderzoek is dat het personeel veelal ook de handen niet thuis kan houden. Jaarlijks duperen de medewerkers hun baas voor zo’n f. 300 miljoen.

Ook de bouwsector is in de enquete meegenomen. A. B. Volkers, die zich met dit onderzoek heeft beziggehouden, zegt het opvallend te noemen dat directeuren van bouwbedrijven minder snel iets als crimineel gedrag aanmerken dan hun collega’s in sectoren als horeca en handel.

De reacties van de bouworganisaties bevestigen deze constatering. Woordvoerder Pieter Vonk van VGBouw: “Vaststaat dat de criminaliteitsbestrijding vooral gericht is op derden. De bouwbedrijven beschouwen stelen door eigen personeel niet als probleem. Dus dan zal het ook wel geen probleem zijn. En als het zich bij de bedrijven voortdoet, dan nemen zij zelf wel maatregelen.”

“Als iemand een schroevendraaier meepikt komt er wel weer een nieuwe”, zegt Leo Steijn van het NVOB. “Daar zal geen werkgever aangifte van doen. Dat betekent dus dat het heel moeilijk is om cijfers over interne criminaliteit boven water te krijgen. Het zal in de bouw gebeuren, maar op welke schaal? Ik denk ook niet dat het groot genoeg is om daar een onderzoek naar te doen.”

Lacherige sfeer

Ook bij de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers zijn geen gevallen bekend van grootschalige plunderingen door bouwplaatspersoneel. “Ach je hoort in de wandelgangen wel eens wat. Maar dat gaat meestal in een wat lacherige sfeer”, vertelt NVB-secretaris Nico Rietdijk. “Het is een mannenwereld. Er zal heus wat gebeuren, maar ons is officieel verder niets bekend.”

Volkers noemt deze reacties “opmerkelijk”. Vooral omdat uit zijn onderzoek blijkt dat 53 procent van alle bedrijven met het probleem te maken heeft. “En dat geldt dus ook voor de bouwbedrijven”, aldus Volkers.

De praktijk lijkt hem wat dat betreft gelijk te geven. “Potverdorie, kijk wat er nu is gebeurd”, waarschuwt een timmerman zijn baas. De steiger is weg. Hoe vaak krijgen aannemers dit niet te horen. Het hoort erbij. “Wie zegt dat die timmerman de steiger niet heeft meegenomen?”, geeft G. Hoffmann, directeur van Hoffmann bedrijfsrecherche, een voorbeeld van hoe het in de bouw toegaat. Juist doordat niemand ervan opkijkt, is het voor eigen personeel heel eenvoudig om materieel en gereedschap te verdonkeremanen. Ook de grote verliezen door breuk of zaagverschil werken volgens Hoffmann diefstal in de hand. Zijn de planken niet op een andere manier in het ongerede geraakt?

Steigers

De brancheorganisaties mogen het probleem bagatelliseren, Hoffmann weet beter. Veel van zijn klanten zitten in de bouw.

“De problemen bij de bouw zijn groter doordat er buiten de bedrijfsvestiging wordt gewerkt”, brengt Hoffmann de ‘diefstalgevoelige’ situatie in de bouw onder woorden. De bedrijfsrechercheur onderscheidt nog een risicofactor: “Op de bouwplaats komen veel mensen van verschillende bedrijven samen. Onderlinge diefstal komt veel voor. Vooral steigers. Die hebben een hoge waarde en zijn makkelijk mee te nemen. De steigerbranche doet goede zaken”, aldus Hoffmann.

Als er ergens voordeel is te halen uit ‘just in time’ leveranties, is het wel in de bouw. “Afpakken van de vrachtwagen en meteen monteren”, is Hoffmanns devies.

“Het probleem is dat iedereen bouwmaterialen kan gebruiken, thuis, voor het buitenhuisje of op de camping.”

Reageer op dit artikel