nieuws

Bouw loopt warm voor opzetten kenniscentra

bouwbreed

“Aannemers die aan onderwijsbeleid doen. Dat moet eigenbelang zijn?” Ger Deelman van het AVBB kent zijn pappenheimers. De secretaris Beroepsvorming en Onderwijs was een van de deelnemers aan een brainstormsessie onder de titel ‘Technocentra, een onderdeel van een leven lang leren’ bij de Opleiding Bouw in Veldhoven.

“Technocentrum, wat moet ik me daarbij voorstellen?”, dacht Deelman hardop. “De praktijkschakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven in de 21ste eeuw? Een visie op samenwerking voor beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheidsinstanties, met daarbij de praktijkvorming centraal?” liet Ger Deelman zijn gedachten de vrije loop.

Het idee technocentra in te richten, is afkomstig van minister Wijers. Wat het gaat worden, weet niemand. Behalve dat ze alle technische kennis moeten gaan bundelen. Voor de financiering zullen ICES-gelden worden vrijgemaakt. De beslissing hoeveel, staat op de agenda van het volgende kabinet. Maar dat heeft opleidingsinstellingen er niet van weerhouden zich alvast massaal op het idee te storten en zich in verlanglijstjes uit te leven. De aanloop naar de subsidiepot is begonnen.

Wat kan de bouw ermee?, een branche die een eeuwenlange traditie van praktijkscholing heeft hoog te houden. Als prachtvoorbeeld noemde Deelman het boren van de tweede Heinenoordtunnel. “Dat is leren van de praktijk. Een didactisch concept zonder weerga.”

In dit verband ziet Deelman het toekomstige VMBO als “knooppunt van arbeid en onderwijs”. Van de AVBB-secretaris mag zo’n knooppunt een technocentrum worden genoemd, ook al spreekt hij zelf liever van een ‘kenniscentrum’.

Ingewikkelder

Deelman constateerde dat bouwen ingewikkelder wordt. Doordat de aannemer steeds vroeger wordt betrokken bij bouwopdrachten, ontstaat er een tekort aan meedenkers op hbo-niveau. Daarvoor zijn instroomcampagnes noodzakelijk.

De AVBB-secretaris uitte zijn zorgen over de kosten van opleiden. “Het moet betaalbaar blijven, voor zowel de bouw als voor de overheid. Hierin moeten we elkaar kunnen vinden”, hoopte hij. “Door als bouwers slim van de scholen gebruik te maken en als overheid slim van de expertise van de bouw.

En zo”, concludeerde Deelman op de brainstormsessie, “ontstaat een kenniscentrum…”

Reageer op dit artikel