nieuws

Bijscholing op werkvloer leidt tot vernieuwing asfaltmaterieel

bouwbreed Premium

Contacten tussen deelnemers aan bijscholingscursussen voor asfaltwerkers en leveranciers van machines voor asfaltproductie, leiden regelmatig tot vernieuwingen van de machinerie. Ook wordt op grond van opmerkingen vanaf de werkvloer de veiligheid van de apparatuur verbeterd.

“Het geeft de cursisten een goed gevoel dat hun ideeen serieus worden genomen. Hun vakmanschap wordt zo erkend en voor de leveranciers heeft het contact met de werkvloer tot resultaat dat ze weten wat er onder de mensen leeft.”

Dit zegt D.A. Schaap, technisch medewerker productie- en verwerkingsproces van de Vereniging van tot Bevordering van Werken in Asfalt (VBW-asfalt). Deze organisatie verzorgt al tien jaar de bijscholingscursussen.

De cursussen vinden plaats in het kader van artikel 35B van de bouw-cao. Dit artikel verplicht werkgevers om hun personeel gedurende twee dagen per jaar de mogelijkheid te bieden om zich te laten bijscholen. Het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf(SFB) vergoedt de 35B cursussen.

De cursussen zijn erg populair onder de asfaltwerkers. “Toen we tien jaar geleden begonnen, hebben 871 mensen zich ingeschreven. De opkomst was 91 procent. Het aantal inschrijvingen groeide tot 1500 waarvan er ruim 1250 komen opdagen”, aldus Schaap.

De reden van de interesse is tweeerlei. Het personeel wil bij blijven over de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en anderzijds kunnen ze elkaar ontmoeten.

Schaap: “De cursussen worden altijd in de winter gehouden. In die periode ligt het werk voor een groot deel stil en de scholingsdagen zijn een goede mogelijkheid om elkaar weer eens te zien. Zowel interesse voor het vak als het gezelligheidsaspect spelen een belangrijke rol om een 35B cursus te volgen.”

Gezondheid

De 35B cursussen zijn aangepast aan de interesses van de doelgroep. “Onze mensen werken bijna altijd buiten, die moet je niet de hele dag naar lezingen laten luisteren want dan verspeel je de interesse en komen ze niet meer terug”, aldus Schaap. “Daarom hebben we een programma ontwikkeld waarbij we zowel nieuwe apparatuur tonen als aandacht besteden aan ontwikkelingen binnen de branche. Een onderwerp dat elk jaar terugkomt, is gezondheid en veiligheid. De cursisten kunnen dan ervaringen en wensen inbrengen. Als we een jaar later weer scholingsdagen houden, blijkt meestal dat de fabrikanten geluisterd hebben en kritiek of opmerkingen hebben verwerkt. Dat motiveert de mensen op de werkvloer. Ze zien dat ze meetellen.”

Verschillende fabrikanten en leveranciers van productiemachines zijn dan ook tijdens de scholingsdagen aanwezig om nieuwe apparaten te laten zien en om te horen wat er onder de asfaltwerkers leeft.

“Materieel leveranciers uit heel Europa hebben onze scholingsdagen bezocht”, aldus Schaap. “35B is een instituut binnen de asfaltverwerking geworden. De nieuwste ontwikkelingen zijn er te zien en dat toont hoe belangrijk de fabrikanten de scholingsdagen vinden.”

Europese concurrentie

De jaarlijkse bijscholing maakt dat de Nederlandse asfaltbedrijven een goede concurrentiepositie hebben. Schaap: “Internationaal gezien heeft ons personeel een hoog opleidingsniveau. In een tijd waarin Europees moet worden aanbesteed, is dat natuurlijk een enorm voordeel.”

“Niet alleen kunnen onze bedrijven de concurrentie van buitenlandse bedrijven goed aan, maar ook zie je dat bedrijven in de grensstreek opdrachten krijgen in bijvoorbeeld Duitsland. We staan internationaal hoog genoteerd en daarom moeten we ons vakmanschap koesteren.”

Ideeen die tijdens de scholingsdagen worden aangedragen, verwerken de fabrikanten van asfaltmachines in hun producten. Foto: VBW-Asfalt

Reageer op dit artikel