nieuws

Bezwaren tegen aanleg damwand

bouwbreed Premium

Tegen de bouw van 500 woningen bij de Westkeetshaven in Zwijndrecht, is via een spoedprocedure bij de bestuursrechter bezwaar gemaakt door sleepdienst Broedertrouw. Het gaat om de bouwvergunning voor een nieuwe damwand, die 10 meter verder de rivier in komt. Het nieuwe stuk wordt opgevuld met de afgegraven vervuilde grond, die ingepakt wordt met folie.

De sleepdienst vindt dat de gemeente te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van het bedrijf. Volgens de gemeente is er aan de andere zijde van de spoorbrug ruimte om de sleepboten af te meren. Broedertrouw wil daarover meer zekerheid, maar dat kan nog niet worden gegeven omdat de bijbehorende grond niet in bezit is van de gemeente.

Broedertrouw, die ligplaatsen heeft bij de locatie, vroeg eerder bij de Raad van State om schorsing van het saneringsplan voor het gebied, dat vervuild is. Dat verzoek werd afgewezen.

Het bouwplan Westkeetshaven is onderdeel van het Masterplan Drechtoevers, dat voorziet in de bouw van 5000 tot 6000 woningen langs de rivieren rondom Dordrecht. Vrijdag wordt bekend of met het project kan doorgaan.

Reageer op dit artikel