nieuws

Betonproducent loopt risico met eis ruimere werktijden

bouwbreed

den haag – Of Rheden Beton in het Gelderse Rheden zijn poorten al om kwart voor zeven ’s morgens uur mag openen voor vrachtwagens, wordt bekend op 6 april. Dan doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in het geschil dat de betonproducent aanhangig maakte.

Ook wordt dan duidelijk of Rheden Beton met vrachtwagens mag rijden, laden en lossen tussen zeven en negen uur ’s avonds.

In de nieuwe vergunning van de betonproducent zijn die werktijden expliciet geweigerd door de vergunningverleners: Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland. GS beperken de werktijden in de vergunning van 07.00 tot 19.00 uur, ook al omdat zich relatief dicht op het bedrijf woningen bevinden. Rheden Beton vindt deze weigering in strijd met bestaande rechten uit de oude vergunningen. Volgens woordvoerder F. van der Ploeg ontstaan door de beperkte werktijden “fikse knelpunten in de bedrijfsvoering”.

De eerste vrachtwagens komen al voor de files uit naar het bedrijf. Als daar de poorten pas om 07.00 uur opengaan, moeten vrachtwagens met draaiende motor op de openbare weg wachten tot ze het bedrijfsterrein op mogen rijden, stelt Van der Ploeg. Hij verzocht de Raad van State het omstreden voorschrift te schorsen.

Voorschrift

GS-woordvoerder F. Montanus merkte op dat het door Rheden Beton aangevochten voorschrift het mogelijk maakt in de dagperiode te laden en te lossen. Wordt dit voorschrift geschorst, dan mag de betonproducent in de interpretatie van GS helemaal niet meer laden of lossen. Volgens Montanus is geen sprake van verkregen rechten uit oude vergunningen die het bedrijf langere werktijden toestaan dan door GS zijn vergund. Hij verzocht de Raad van State de vergunning in stand te laten.

Intrekken

De rechter liet doorschemeren het eens te zijn met de interpretatie van GS dat Rheden Beton er alleen maar op achteruit gaan bij toewijzing van het schorsingsverzoek zoals dat nu is ingediend. Hij trachtte Rheden Beton ertoe te bewegen het schorsingsverzoek in te trekken en een vergunningwijziging aan te vragen bij GS.

Woordvoerder Van der Ploeg van Rheden Beton verwierp dit voorstel omdat, voorafgaande aan deze zaak, al regelmatig overleg is gevoerd met GS. Bij die gelegenheden kreeg de betonproducent nooit voet aan de grond met eisen voor ruimere werktijden. Rheden Beton wil het laten aankomen op een uitspraak van de Raad van State. Die volgt begin volgende week.

Reageer op dit artikel