nieuws

Belgische CFE presteert goed in Nederland

bouwbreed

De Belgische bouwgroep CFE heeft haar omzet vorig jaar met 24 procent zien stijgen tot f. 1,58 miljard. Dit was vooral te danken aan de toename van de baggeractiviteiten en de gestegen activiteit op de afdelingen gebouwen en burgerlijke bouwkunde in Nederland, Polen, Hongarije en in een aantal Afrikaanse landen. De groepswinst verdriedubbelde zelfs van f. 7,4 miljoen in 1996 naar f. 21,7 miljoen vorig jaar.

Wat de baggeractiviteiten betreft, maakt CFE deel uit van de DEME-groep. De gunstige resultaten werden beinvloed door de ontwikkeling van nieuwe technieken op verschillende vakgebieden zoals baggerwerken, het bergen van scheepswrakken en bodem- en slibsanering. Door de aanwending hiervan verwacht CFE de activiteiten te kunnen uitbreiden en de bedrijfsresultaten overeenkomstig te kunnen verbeteren. Dat geldt zowel voor Belgie als voor het buitenland.

De vooruitzichten voor volgend jaar beoordeelt de CFE-top dan ook als gunstig. Dat de resultaten van de afdelingen burgerlijke bouwkunde, gebouwen en industriele constructies behoorlijk bleven, is des te bevredigender omdat de marktsituatie nu niet bepaald ideaal was en er tevens een zeer hevige concurrentie heerst(e).

Afgaande op het orderboek wordt voor dit jaar een verbetering van de situatie verwacht. Volgens het jaarverslag kende de afdeling burgerlijke bouwkunde een activiteitsstijging van 10 procent die vooral voor rekening komt van in Nederland geleverde prestaties.

Reageer op dit artikel