nieuws

Batibouw wordt meer en meer een publieksbeurs

bouwbreed

Batibouw, de jaarlijkse bouwbeurs te Brussel, maakt de indruk door de jaren heen steeds meer een publieksbeurs te worden. De gebouwen van het Tentoonstellingspark worden overstroomd door vooral veel jonge Belgen die graag een woning voor zichzelf zouden willen bouwen.

Ze laten een grote bende achter. Overal liggen peuken, staan lege blikjes en slingeren papier en plastic zakken rond. De organisatie van Batibouw heeft blijkbaar niet in de gaten, dat het vuil een beeld oproept van een tweederangsbeurs, een soort rommelmarkt. Die indruk wordt nog versterkt door het feit dat de gebouwen van het Tentoonstellingspark sterk aan een opknapbeurt toe zijn.

Desondanks is het waar, dat de beurs alle terreinen van het bouwen en wonen bestrijkt en daarmee een vooraanstaande positie inneemt, ook als internationale vakbeurs. De eerste twee dagen van de tentoonstelling zijn exclusief voorbehouden aan vakmensen, die niet door het publiek gestoord willen worden. Zij betalen daarvoor wel de dubbele entreeprijs, namelijk 600 BEF (ongeveer – 33).

Batibouw bestaat sinds 1959, trekt elk jaar meer bezoekers (ditmaal meer dan een half miljoen) en biedt meer dan 10.000 producten van ruim 1000 exposanten, verspreid over twaalf ‘paleizen’ met een gezamenlijk oppervlak van 67000 vierkante meter.

Internet

Batibouw heeft een wat statisch karakter. Elk jaar zijn een groot deel van de exposanten op dezelfde plek te vinden, met ongeveer hetzelfde aanbod aan diensten en producten. Dat wil niet zeggen dat er geen ‘krenten in de pap’ te vinden zijn. Batibouw zelf geeft een setje met ‘nieuwigheden’ uit, die ook te vinden zijn op Internet (www.batibouw.com). De belangstelling voor de Internetsite is relatief groot. Halverwege de beurs hadden al ruim 6100 mensen de site geraadpleegd.

Hoewel de mogelijkheden van Internet nog niet volledig worden uitgebuit, is het medium duidelijk op weg zich een plaats te verwerven. Een voorbeeld is de databank van Artes (www.artes.be), met gegevens van 108000 geregistreerde Belgische aannemers. De site is een initiatief van de FAB, de overkoepelende organisatie van de acht verenigingen van de Bond Vlaamse Architecten (BVA) en de elf verenigingen van de Societe des Architectes Francophones (SAF).

Een ander voorbeeld is de site van het weekblad Bouwkroniek (www.bouwkroniek.be). Het raadplegen van de databank met aanbestedingen en advertenties is op het moment nog gratis, evenals het plaatsen van een advertentie.

Nieuwbouw goedkoper

Dat Batibouw zozeer het karakter van een publieksbeurs heeft, is niet verwonderlijk. In Belgie is het een sterke traditie, om een eigen woning te laten bouwen. De National Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB) te Brussel rekent ter gelegenheid van Batibouw voor, dat een nieuwe woning 17.775 BEF per jaar kost, tegenover 20.250 BEF bij aankoop van een bestaande woning en 28.500 BEF in het geval van huur. Volgens een grafiek zijn eigenaren na 40 jaar bijna tweemaal zo vermogend als huurders. Een kanttekening is, dat de eigenaar niet moet verhuizen, want dat is duur in Belgie.

De Belgische woningbouwmarkt is herstellende, na een inzinking in 1995. De NCB verwacht een lichte stijging van de vraag in de loop van 1998. De kosten van een nieuwe woning stijgen langzamer dan de algemene prijsindex en de rente voor hypotheken is aantrekkelijk.

Toch signaleert de Bouwkroniek, dat de bouwconjunctuur in Belgie mogelijk niet zo gunstig is als het lijkt. De groei van de bouwbedrijven houdt de inflatie nauwelijks bij en veel aannemers verwachten een daling van de prijzen. Ook het grote aantal faillissementen in de bouw duidt op moeilijke omstandigheden. De belangstelling van het publiek voor Batibouw wordt er echter niet minder om. Volgend jaar wordt weer een toename van het aantal bezoekers verwacht.

Reageer op dit artikel