nieuws

Bangladesh wil Aziatisch transportcentrum worden

bouwbreed

Bangladesh wil zich ontwikkelen als transportcentrum voor de Zuid-Aziatische regio. Het land hoopt de voordeur te worden van Bhutan, Nepal en Noordoost-India, Assam en Myanmar. Het plan vereist uitbreiding van de zeehavens Chittagong en Mongla. De transportactiviteiten vergroten tevens de aandacht voor de binnenvaart en de luchtvaart. Model voor deze ontwikkelingen staan de haven- en aanverwante activiteiten van Rotterdam.

Ambassadeur dr. Toufiq Ali verwacht dat ‘transportcentrum Bangladesh’ binnen 25 jaar zijn beslag krijgt. De voorbereidende gesprekken zijn inmiddels begonnen.

Haalbaarheid

Eerdere studies toonden de haalbaarheid van de plannen aan. Het gaat er nu om dat de experts wegen moeten zien te vinden om de voorgenomen activiteiten in praktijk te brengen. Niet onbelangrijk is ook de vraag wie de projecten gaat financieren. Verder is het van belang dat er harmonisatie komt van procedures en beleid.

Ali verwacht dat de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank met de overheid het grootste deel van de werken zullen financieren. Gelden komen ook beschikbaar voor het doen van vooronderzoek. Dezelfde instellingen investeren nu reeds in de uitbreiding van de havens van Chittagong en Mongla.

Mongla slaat momenteel vooral agrarische producten over. Tussen de haven en het achterland ligt voldoende infrastructuur. Chittagong bedient vooral de algemene vracht. Beide havens moeten volgens de plannen een intensiever containerverkeer verwerken. Dat vergt een aanmerkelijke verbetering van de voorzieningen.

De regering overweegt om met de plannen voor ‘transportcentrum Bangladesh’ een aanzet te geven voor de inrichting van vrijhandels- en andersoortige economische zones. In het verlengde daarvan liggen voorstellen om met enkele Indiase regio’s, Nepal, Bhutan en mogelijk ook Myanmar, een zogeheten groeiregio op te zetten. Dat plan begint eveneens vastere vorm te krijgen. Gemakkelijk te realiseren noemt Ali de nadere uitwerking niet. Harmonisatie van bijvoorbeeld douaneregelingen en invoertarieven vergt veel politiek overleg.

Wet en regel

Is dat alles eenmaal in wet en regel gevat, dan kan ’s lands gang van zaken beduidend beter floreren. Op dit moment beperkt de omvang van de economie nog de mogelijkheden voor een positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in Bangladesh. Tegelijkertijd zijn er evenwel heel wat zakelijke kansen.

De winst die daaruit voortkomt, is volgens Ali eveneens groot. Een investering is binnen drie tot vijf jaar terug verdiend. Dat gegeven is niet ongemerkt aan Nederland voorbij gegaan. Al is het ook een feit dat Nederlandse investeerders nog niet in de rij staan. Temeer omdat de fysieke afstand tussen Nederland en Bangladesh aan de forse kant is.

Reageer op dit artikel