nieuws

Asfaltbank Zuid-Holland binnenkort opgericht

bouwbreed Premium

De Asfaltbank Zuid-Holland wordt op 12 maart opgericht. Het hoofdkantoor komt te Bodegraven en er zijn vijf plaatsen waar teerhoudend asfalt voor opslag en hergebruik kan worden aangeboden.

Het initiatief tot deze asfaltbank is genomen door de wegenbouwmaatschappijen NBM en KWS. ZIj spelen hiermee in op het komende Bouwstoffenbesluit. Het doel is het gecontroleerd innemen, tijdelijk opslaan en opwaarderen van teerhoudend asfalt.

Het materiaal is in het verleden veel gebruikt en ligt nog als wegdek op talloze autowegen. Het bevat polycyclisch aromatische koolstoffen (pak’s), kankerverwekkende stoffen die vrijkomen als het materiaal warm wordt verwerkt. De wegenbouwindustrie is tegenwoordig in staat om het teerhoudende asfalt zodanig te verwerken, dat de pak’s opgesloten blijven.

Het teerhoudende asfalt wordt dan opgewaardeerd tot asfaltgranulaatcement (BRAC), asfaltgranulaatcementemulsie (Emulsiecement) of half warme asfaltgranulaatcementemulsie (Finfalt).

Die producten kunnen zonder gevaar voor de gezondheid worden hergebruikt in de wegenbouw. Als de wegbeheerder goed bijhoudt waar de producten worden gebruikt, dan kunnen ze in de verre toekomst opnieuw via de asfaltbank worden gerecycled.

De Asfaltbank Zuid-Holland heeft vijf innamepunten, namelijk in Bodegraven, Wateringen, Rotterdam, Dordrecht en Hoogblokland. Aanbieders betalen de normale stortkosten, behalve als zij het materiaal gegarandeerd binnen twee jaar hergebruiken.

Dan geldt een speciaal tarief. Zuid-Holland is de vierde provincie met een asfaltbank. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gingen voor, Noord-Holland is bijna zover en in het oosten van het land zijn initiatieven in ontwikkeling.

Reageer op dit artikel