nieuws

Arbeidsinspectie zit architecten achter de broek Arbeidsomstandigheden ontbreken praktisch altijd in ontwerp

bouwbreed

De Arbeidsinspectie (AI) gaat binnenkort architecten achter de broek zitten om arbeidsomstandigheden in het ontwerp te krijgen. Uit eigen onderzoek van de AI blijkt dat de kennis van arboregels bij ontwerpers bedroevend is. Zo kan 90% van hen geen enkele verplichting uit het Bouwprocesbesluit noemen.

“Momenteel controleert de Arbeidsinspectie de architecten absoluut niet. Dat gaat hij nu wel doen. Daarmee komt deze dienst tegemoet aan een veel gehoorde klacht dat ontwerpers een grote invloed hebben op de arbeidsomstandigheden, maar zich er nauwelijks iets van aantrekken”, zo zei Arbouw-directeur Leen Akkers in het politiek cafe van Cobouw op de BouwRai.

De Arbeidsinspectie lijkt geschrokken van eigen onderzoek waaruit blijkt dat het bedroevend gesteld is met de kennis en de toepassing van arbo-regelgeving. Met name het Bouwprocesbesluit blijkt praktisch niemand te kennen. Zo weet 70% van de opdrachtgevers, 90% van de ontwerpers en 75% van de aannemers geen enkele verplichting uit het besluit te noemen. Deze percentages zijn inclusief de 25% die zelfs nog nooit van het besluit gehoord had.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de toepassing van het Bouwprocesbesluit nog minimaal is. Slechts grote professionele opdrachtgevers, grote architectenbureaus en grote aannemers voldoen aan de administratieve verplichtingen. Dat wil nog niet zeggen dat zij inhoudelijk veel met het besluit doen. De beoogde preventie, samenwerking en coordinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase komen nog niet of onvoldoende tot stand.

In de ontwerpfase ontbreekt praktisch altijd het Veiligheids- en gezondheidsplan. De opdrachtgever, die de wettelijke taak heeft dat plan te maken, schuift die verantwoordelijkheid maar al te makkelijk en onterecht af op de aannemer. Kortom, reden genoeg voor de AI om nu eindelijk te kijken naar de naleving van de wettelijke arbo-regels door architecten.

Overigens betwijfelen deskundigen of de AI in staat is deze taak naar behoren uit te voeren. “Het aantal inspecteurs in vergelijking met de hoeveelheid bouwwerken is marginaal”, zo is algemeen de indruk in de bouw. Dit blijkt alleen al uit het feit dat er aannemers te over zijn die al jaren geen arbeidsinspectie hebben gehad op hun bouwplaatsen.

Verzuipen

In het politiek cafe bleken werkgevers en werknemers volstrekt tegengestelde gedachten te hebben over de rol van de overheid op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Freek van der Meulen (Hout- en Bouwbond CNV) en Dick van Haaster (Bouw- en Houtbond FNV) toonden zich warm voorstander van aangescherpte wettelijke regelgeving, danwel opneming van arboregels in bestekken.

Henk Janmaat (VGBouw) en Cees Gerritsen voelden daar veel minder voor. “We verzuipen al in de regelgeving. Wij weten donders goed wat we op dit gebied moeten doen”, aldus aannemer Gerritsen.

Janmaat zei het aardiger: “Ik mis in alle regelgeving dat er gelachen moet worden op de bouwplaats. Politici denken alles te kunnen regelen, misschien dit ook wel.” Hij kreeg brede steun, maar tegelijkertijd bleek ook dat juist het hoofdstuk welzijn uit de nieuwe Arbowet verdwijnt.

Dezelfde tweedeling deed zich ook politiek voor tussen VVD-er Klein Molekamp en PvdA-er Middel. Klein Molekamp ziet het meeste in doorgaan op de ingeslagen weg: de overheid geeft de kaders, de sociale partners moeten maar zien hoe ze die uitwerken. Middel daarentegen wil wel dat de overheid meer regels stelt.

Reageer op dit artikel