nieuws

Aqua Terra wil vooral het verleden vergeten

bouwbreed

De roerige geschiedenis van Aqua Terra heeft diepe wonden geslagen. Sinds de provincie Limburg in 1986 voor f. 6,5 miljoen 3000 ha plassengebied in Midden-Limburg aan Aqua Terra verkocht, is de organisatie niet meer uit het nieuws geweest. Hans Munten, sinds twee jaar managing director, heeft echter geen behoefte om terug te komen op het verleden.

“Het verleden is vaak eenzijdig en negatief belicht. Dat willen wij nu achter ons laten”, legt Hans Munten uit. Hij verwijst hiermee naar perspublicaties waarin de organisatie is afgeschilderd als een firma van list en bedrog. “Aqua Terra is een eerlijk bedrijf en er gebeuren hier geen dingen die niet door de beugel kunnen. Met diverse overheden hebben wij uitstekende contacten en dat proberen wij ook zo te houden.”

In de afgelopen tien jaar heeft Aqua Terra een tiental jachthavens, campings en dagstranden gerealiseerd. Deze zijn vorig jaar voor f. 19,5 miljoen gulden verkocht aan Maasplassen Holding BV, eigendom van algemeen directeur Baggen van Aqua Terra. Deze laatste treedt sinds genoemde datum uitsluitend op als projectontwikkelaar.

Een aantal omvangrijke projecten zijn op dit moment in diverse stadia van ontwikkeling. In Stevensweert neemt Porte Isola met 195 recreatiebungalows langzaam maar zeker vorm aan. Aqua Terra hoopt in Thorn binnenkort te beginnen met de aanleg van de infrastructuur voor het recreatiepark Groeskamp. Daarna wordt de bouw van driehonderd recreatiewoningen ter hand genomen.

Het project Bosmolenplas in Heel heeft in eerste instantie vertraging opgelopen. Aqua Terra wil hier vierhonderd vakantiewoningen bouwen, aanvankelijk voor de verkoop, maar nu voor de verhuur. Het feit dat de markt voor kooprecreatiebungalows tekenen van verzadiging toont, is hier voor een deel debet aan. Maar ook een uitspraak van de Raad van State op grond van ingediende bezwaarschriften heeft met de vertraging te maken. Vraag is of bij de beoordeling van het plan ook het water van de plas moet worden meegenomen. Dat bepaalt of het project al of niet onderwerp is van een mer-procedure. Als deze vraag met ja wordt beantwoord, zal de start van dit project minstens een jaar opschuiven. Ondanks de perikelen hoopt Hans Munten dat medio 1998 de eerste schop de grond ingaat.

Promotie

Hans Munten is niet tevreden over de wijze waarop het Midden-Limburgse plassengebied aan de man wordt gebracht. “Wij zijn natuurlijk bekend in Midden-Limburg, de Duitsers weten ons ook te vinden, maar in de rest van Nederland wordt Limburg geassocieerd met Valkenburg”, klaagt hij.

“Promotie naar buiten moet een eigen gezicht krijgen. Dat is tot nu toe veel te veel versnipperd. Iedereen praat over zijn eigen toko, maar vergeet dat de gestructureerde promotie van het gehele Midden-Limburgse gebied van cruciale betekenis is.”

Om dat te verwezenlijken is er een initiatiefgroep opgericht, die uitgewerkte plannen gaat voorleggen aan provincie, gemeenten en bedrijfsleven. Zo circuleren er plannen voor de bouw van een omvangrijk dagattractiepark. Maar daar wil Munten verder niets over kwijt. Doel is in elk geval de oprichting van een professioneel geleid toeristisch bureau, om het Midden-Limburgse Maasplassengebied te promoten. In april heeft de initiatiefgroep met vertegenwoordigers van provincie, geweest Midden- en Noord-Limburg, gemeenten, VVV Roermond en Aqua Terra een eerste werkconferentie.

Hans Munten: “Aqua Terra is een eerlijk bedrijf en er gebeuren hier geen dingen die niet door de beugel kunnen.” Foto: Jup van de Wal

Reageer op dit artikel