nieuws

ANWB doet aanval op Groene Hart

bouwbreed Premium

Het beleid van het ministerie van VROM is veel te defensief. Het beleid om het Groene Hart open te houden, is niet voldoende. De sluipende verstedelijking gaat er toch gewoon door. De Randstad kan daarom beter actief worden ontwikkeld tot een groene metropool.

Aldus directeur mr P.A. Nouwen van de toeristenbond ANWB gisteren in Den Haag tijdens het congres over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De bijeenkomst die tegelijk viel met het VROM-congres in Scheveningen stond vooral in het teken van de vraag ‘hoe om te gaan met het Groene hart’.

De groene wereldstad die de ANWB-topman voor ogen staat, heeft een open en groen centrum, dat fungeert als binnentuin van de Randstedeling. Er zijn forse investeringen nodig in groen en water in die tuin en goede recreatieve verbindingsroutes. Boeren zullen voor natuur en recreatie ruimhartig schadeloos moeten worden gesteld, aldus Nouwen.

Ook VNO-NCW-voorzitter J.Blankert deed een aanval op het beleid van minister De Boer (VROM). Volgens Blankert worden economische kansen door het ruimtelijk beleid om zeep geholpen. “Er wordt een papieren dam opgeworpen om het landschap tegen werken en wonen te beschermen”, aldus Blankert. Volgens hem zijn stedenbouwkundigen heel goed in staat om de verschillende functies met elkaar te verzoenen.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde T. Jansen (VVD) deed op het congres ook een duit in het zakje. Het stadsgewest Leiden heeft volgens hem dringend ruimte nodig voor wonen en werken. Hiervoor komt op korte termijn alleen de Grote Polder in Zoeterwoude in aanmerking.

Minister De Boer is tegen bebouwing van deze polder, omdat het landschap deel uitmaakt van het Groene Hart. “De rand van het Groene Hart vraagt om inrichting, waarmee de verstedelijkingsbehoefte van de Leidse regio moet worden gecombineerd”, zo betoogde Jansen.

Reageer op dit artikel