nieuws

Akzo wilde conflict zonnecellen afkopen

bouwbreed

Akzo Nobel heeft eerder dit jaar geprobeerd een slepend conflict met het bedrijfje Chip Market af te kopen. Een bijna-overeenkomst blijkt op het laatste moment te zijn afgeketst op de hoogte van een ‘compensatie’ voor Chip Market.

De wederzijdse beschuldigingen die donderdag weer hoog oplaaiden, vormen de jongste episode in een conflict over een revolutionaire methode om zonnecellen te maken. Die maakt het mogelijk de zonnecellen zo goedkoop te produceren dat ze kunnen concurreren met conventionele energieopwekkers.

Chip Market beschuldigt Akzo ervan zijn idee voor de methode te hebben gestolen.

In februari mislukte een bemiddelingspoging, waardoor een rechtszaak waarschijnlijk lijkt. Chip Market dreigt met een claim van “honderden miljoenen”. Naar nu blijkt heeft Akzo Nobel een vergoeding aangeboden aan Chip Market, waarmee het concern “de initierende en stimulerende rol” van zijn plaaggeest erkende.

Akzo Nobel houdt staande dat zij zelf de technologie heeft ontwikkeld en dat Chip Market nergens recht op heeft, maar wilde een einde maken aan de ruzie. Uiteindelijk werden de twee partijen het niet eens over de hoogte van de compensatie.

Akzo Nobel en Chip Market beschuldigden elkaar er donderdag van een zeer gekleurde weergave te geven van de mislukte bemiddelingspoging door Novem, de Nederlands Onderneming voor Energie en Milieu. Akzo Nobel heeft zich volgens Chip Market “wederom een onbetrouwbare onderhandelingspartner getoond”. Het chemieconcern zou “geheime, onjuiste en onvolledige informatie” verspreiden. Akzo Nobel op zijn beurt stelt dat juist Chip Market voortijdig gewag heeft gemaakt van details over de bemiddelingspoging. Het chemieconcern is nu tot de conclusie gekomen dat zijn kleine tegenstander enkel en alleen uit is op geldelijk gewin en het in diskrediet brengen van Akzo.

Reageer op dit artikel