nieuws

Zuid-Holland: Snel A4-zuid aanleggen en veel Vinex

bouwbreed

Zuid-Holland wil de A4-zuid van Hoogvliet naar Klaaswaal snel aanleggen. Meer bedrijvigheid in de Hoekse waard en de nadruk op de Vinexlocaties zijn de speerpunten van het ontwerp streekplan Zuid Holland-Zuid.

De provincie legt de nadruk op een spoedige realisering van de A4-zuid. “Vanwege de transportfunctie (Amsterdam-Antwerpen) en van daaruit vanwege de betekenis voor de economie in de Zuidvleugel.”

Dat is een beetje aan de optimistische kant, want het stuk A4 door Midden-Delfland naar Hoogvliet is ook nog lang niet aangelegd. Maar procedures duren lang en stel dat alles in een stroomversnelling komt, dan is er in het streekplan alvast rekening mee gehouden.

In het streekplan komt bovendien een verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard. Deze bedrijven met een totale omvang van 250 ha. zouden een graantje moeten meepikken van de bedrijvigheid van de Rotterdamse havens. Kritiek daarop is dat er genoeg capaciteit in de Rotterdamse regio is en dat bebouwing langs de A16 beter kan werken.

De woningbouw in dit gebied concentreert rond de Vinexlocaties. Het accent ligt dan ook op de Drechtsteden. Verder zet het beleid in op meer huizen in de marktsector in de steden en meer goedkope huizen in het landelijk gebied. Duurzaamheid en compactheid staan daarbij hoog in het vaandel.

In Goeree-Overflakkee komt de nadruk te liggen op windenergie. Het geplande vermogen wordt minimaal 50 MW en mogelijk zelfs 75 MW. Een grote windturbine heeft op dit moment een vermogen van 1 MW, dus er komen minimaal 50 windmolens.

De provincie beslist 20 februari over deze opzet. Dan wordt dit opgenomen in het streekplan en gaat dat opnieuw de procedures in.

Reageer op dit artikel