nieuws

Verplichte houtkeur ontmoet warme sympathie

bouwbreed Premium

Een verplichting om alle hout in Nederland te voorzien van een merk, al dan niet duurzaam geproduceerd, kan rekenen op warme sympathie van de Tweede Kamer. Of het doorgaat is echter nog onzeker. Juridische en handelspolitieke bezwaren kunnen er nog een stokje voor steken.

Tijdens een debat over een initiatiefwetsontwerp van het Kamerlid Marijke Vos (GroenLinks) over een dergelijke verplichting, bleken alle partijen het eens te zijn met het doel van de wet. Dat is consumenten duidelijk te laten zien welk hout wel en welk niet duurzaam geproduceerd is. Dit gaat door middel van groene en rode stickers. Het gaat daarbij niet alleen om tropisch hout, maar om alle hout, ook uit Nederlandse bossen.

Dat laatste punt kreeg nog de meeste instemming. Dat heeft te maken met het feit dat de landen verenigd in de Internationale Tropisch Hout Organisatie (ITTO) zich in het verleden altijd hebben verzet tegen eenzijdig voor tropisch hout te nemen maatregelen.

Belangrijker echter is de grote twijfel die enkele partijen hebben over de vraag of de EU een dergelijke eenzijdige stap van Nederland wel zal goedkeuren. Dit heeft dan weer te maken met een in de wet opgenomen mogelijkheid de import van niet-duurzaam geproduceerd hout te verbieden vanaf 1 januari 2004.

Weliswaar biedt het Europees Verdrag de mogelijkheid voor individuele landen om eenzijdig maatregelen te nemen die in het belang zijn van het milieu, maar vooral CDA en VVD hebben twijfels of dat ook geldt voor certificering van hout. Nederland heeft daar in het verleden al eens gebruik van gemaakt, zoals bij de fiscale stimulering van schone auto’s. De VVD, de meest notoire tegenstander van de wet van Vos, vindt bovendien dat het huidige regeringsbeleid van vrijwillige certificering van duurzaam geproduceerd hout voldoende is. Dit onderwerp is al jaren een terugkerend discussiepunt in de Tweede Kamer. Doordat onder andere de ministeries van Landbouw en Economische Zaken het hierover oneens zijn, is er nooit meer beleid gekomen dan slappe compromissen.

Niet bekend

Reageer op dit artikel