nieuws

Verf met oplosmiddelen voor binnen taboe Werkgevers en werknemers maken Plan van Aanpak

bouwbreed Premium

Werkgevers en werknemers in de schildersbranche zijn het met elkaar eens geworden over wat er moet gebeuren om een verbod voor werken met oplosmiddelrijke verf effectief te laten zijn. Ze stuurden een Plan van Aanpak naar staatssecretaris De Grave.

De vervangingsplicht die De Grave wil invoeren voor oplosmiddelrijke middelen, zou in gebouwen, woningen en schepen moeten gelden voor het werken met muurverven, grondverven en lakken. Allemaal bedoeld ter voorkoming van de ‘schildersziekte’ OPS (Organo Psycho Syndroom). De verfindustrie dient producten ter vervanging beschikbaar te stellen.

Het Plan van Aanpak stelt voor de daarin genoemde eisen in ministeriele beleidsregels vast te leggen. Dan kan de Arbeidsinspectie controles uitvoeren.

Informatieplicht

In verfbestekken dient een milieu/arbotoets-paragraaf te worden opgenomen. De volgorde in de werkomschrijving moet blootstelling minimaliseren. Die omschrijving moet ook de benodigde beschermingsmiddelen vermelden en het toezicht op gebruik regelen.

De werkgever krijgt de plicht de werknemer te informeren over de gevaren die aan de ter beschikking gestelde producten kleven. Producenten kunnen te maken krijgen met de vraag producten af te leveren met een grondlaag, die kwalitatief watergedragen afschilderen mogelijk maakt.

Voor het jaar 2000, aldus werkgevers en werknemers, moet elk bedrijf tenminste beschikken over 50% werknemers, die een opleiding hebben gevolgd over productkennis en toepassing van oplosmiddelarme alternatieven. Om dat te kunnen bereiken, stelt het Plan van Aanpak een nascholingstraject voor zowel werkgevers als werknemers voor. Het oppert een subsidie voor het volgen van scholing of cursus.

Op verpakkingen

Volgens een door partijen ingestelde technische commissie zijn ‘oplosmiddelarme producten op waterbasis’ producten, die niet meer dan 10% oplosmiddel bevatten en water als verdunningsmiddel hebben.

Alle verpakkingen moeten duidelijk vermelden voor welke toepassing de producten gebruikt mogen worden. Dat moet gelden voor in Nederland gemaakte producten voor de Nederlandse markt, evenals voor geimporteerde producten.

Ontheffingsbeleid

Voor de uitvoering van, een nog op te zetten, ontheffingsbeleid kan de overheid het Bedrijfschap Schildersbedrijf aanwijzen, die bereid is zijn technische kennis ter beschikking te stellen.

Tenslotte stellen partijen de staatssecretaris voor deze vervangingsplicht niet alleen van toepassing te verklaren op bedrijven die onder de schilders-cao vallen. Anders werkt de regeling onrechtvaardige concurrentie in de hand met aan de bedrijfstak gelieerde bedrijven.

Als het ministerie van Sociale Zaken zich in dit Plan van Aanpak kan vinden, zal De Grave de vervangingsplicht invullen en de datum van ingang vaststellen.

Reageer op dit artikel