nieuws

Verbod op verkoop ketels met laag rendement

bouwbreed Premium

In een poging te komen tot meer energiebesparing gaat het ministerie van Economische Zaken met een verbod tot verkoop van conventionele cv-ketels met een laag rendement het verst. Ook aan koelapparatuur en verlichting worden strengere eisen gesteld.

Sinds 1 januari moeten nieuwe cv-ketels voldoen aan de Europese richtlijn van de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte cv-ketels. Deze is in Nederland vertaald in het Besluit rendementseisen cv-ketels. Hierin is het energetisch rendement van cv-ketels gedefinieerd op ‘onderwaarde’. Dat wil zeggen dat de benutting van de restwarmte, die in de verbrandingsgassen aanwezig is, niet in het rendement is verdisconteerd.

Volgens dit besluit mogen ketels met een energetisch rendement lager dan 82% niet langer meer in Nederland op de markt worden gebracht.

De verkoop van ketels bedraagt 300.000 stuks per jaar. Het aandeel Hoog-Rendement-ketels daarin met een rendement van 100% en meer, neemt hierin een steeds grotere plaats in. Voor koel- en vriesapparatuur komen volgend jaar september zogenaamde energie-efficientienormen die een besparing van 15% ten opzichte van 1992 mogelijk moeten maken.

Op Europees niveau is met de branche-organisatie van fabrikanten van verlichting, Celma, onderhandeld over een convenant met betrekking tot energiebesparing op verlichting. De Europese verlichtingsindustrie geeft echter de voorkeur aan een Europese richtlijn. “Die is in voorbereiding”, aldus Wijers “en zal mogelijk dit jaar nog worden gepubliceerd.”

Reageer op dit artikel