nieuws

Urk wil haven buitengaats

bouwbreed Premium

De gemeente Urk wil een buitendijkse haven aan de Zuidermeerdijk aanleggen. De haven levert 800 arbeidsplaatsen op. De aanlegkosten worden geraamd op f. 40 tot f. 45 miljoen.

Uit onderzoek van bureau Oranjewoud blijkt dat er goede vooruitzichten zijn voor Urk als havenplaats. De gemeente wil de haven in eerste aanleg gebruiken voor bouw en onderhoud van schepen. Enkele bedrijven in deze sector zouden al belangstelling hebben. Bovendien is verbreding van de werkgelegenheid bittere noodzaak, aldus wethouder J. Baarssen van Urk. De werkloosheid stijgt er snel.

Binnenkort volgt een onderzoek naar de exploitatie en naar de procedures die nodig zijn om het bestemmings- en het streekplan, waarin een nieuwe haven niet is opgenomen, te wijzigen.

Gedeputeerde P. Loos van de provincie Flevoland beloofde dat hij er bij de provincie en bij andere overheden op zal aandringen dat het rapport niet in de kast verdwijnt. “We moeten kijken hoe Urk economisch verder kan worden ontwikkeld.”

Reageer op dit artikel