nieuws

Staalbouwprojecten beter beheerst met Liemar-software

bouwbreed

Liemar Automatisering in Eindhoven komt met nieuwe modules om staalbouwbedrijven te kunnen ondersteunen met het beheer van hun projecten. Volgens deze producent van software gaat dat met de nieuwe software goed. Bestaande software voor projectbewaking gaat uit van een boekhoudkundige controle van projecten. Overschrijdingen van het budget komen daarbij pas aan het licht als alle facturen van toeleveranciers ontvangen zijn.

De nieuwe module maakt gebruik van diverse informatiebronnen om een goed inzicht te creeren in de voortgang van een project. Tekenpakketten, voorcalculaties en automatische voortgangsregistratie op de werkvloer, zijn daarbij de belangrijkste. Dreigende overschrijdingen van de kosten worden bekend voordat alle financiele informatie voorhanden is.

De nieuwe software is ontwikkeld in samenwerking met een aantal grotere staalbouwbedrijven. Daardoor sluit de gebruikte methode aan bij de praktijk van de branche.

Reageer op dit artikel