nieuws

Spuitbare mortel voldoet volledig

bouwbreed

aan de zwaarste brandeisen

Jan van Staveren

Binnenkort komt een spuitbare, lichtgewicht mortel op de markt met uitstekende brandwerende eigenschappen. Het is de eerste en momenteel de enige spuitbare, cementgebonden mortel die voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat voor hittewering in tunnels. Proeven in het Centrum voor Brandveiligheid van TNO hebben dat aangetoond.

Het product komt op de markt onder de naam LightCem LC-1350-spray. LightCem Technology International Ltd in Engeland en Handelmaatschappij De Keerkring in Dordrecht ontwikkelden de spuitmortel. Het is een voortzetting van de brandwerende cementgebonden producten die De Keerkring al op de markt brengt. De spuitmortel kan door elk – gecertificeerd – spuitbedrijf worden aangebracht.

Bij TNO zijn afgelopen december twee elementen beproefd. Twee betonnen testelementen gemaakt van 15 centimeter dikte zijn voorzien van een wapeningsnet met een betondekking van 25 millimeter. Op deze elementen is een laag van 5 centimeter LightCem LC-1350-spray gespoten. In elke plaat zijn veertien thermokoppels aangebracht. Daarmee wordt het verloop van de temperatuur gemeten in het scheidingsvlak LightCem/beton en op verschillende diepten in het beton (25, 75 en 150 millimeter). In twee uur tijd is de hittewerende bekleding blootgesteld aan een maximale temperatuur van 1350 graden Celsius volgens de zogenoemde Rijkswaterstaatcurve.

Beide proefstukken voldeden volledig aan de eisen. De temperatuur in het scheidingsvlak bleef met 230 graden Celsius ruim onder de eis van 380 graden Celsius. Op het wapeningsstaal is een maximale temperatuur gemeten van 150 graden Celsius. Dat is dus beduidend lager dan de 250 graden Celsius die het volgens de eisen van Rijkswaterstaat bij een betondekking van 25 millimeter mag zijn.

Een en ander is voor TNO reden geweest schriftelijk te verklaren dat het product LightCem ruimschoots aan de eisen van Rijkswaterstaat voldoet.

Zie verder pagina 3: Hittewerende spuitmortel in twee jaar ontwikkeld

Reageer op dit artikel