nieuws

Slag tussen wethouder en projectontwikkelaar Vertraging Vinex-locatie leidt tot mega-schadeclaim voor Arnhem

bouwbreed Premium

De gemeente Arnhem hangt een schadeclaim van tientallen miljoenen guldens boven het hoofd. Projectontwikkelaar Breevast uit Utrecht eist dit bedrag omdat Arnhem de bouw van 2000 woningen op het terrein van de voormalige ASM-scheepswerf in Arnhem heeft tegen gehouden. Dit door de uitvoering van de bouw telkens te vertragen. Inmiddels heeft het Rijk de woningbouw verboden vanwege overstromingsgevaar.

“Het stedenbouwkundigplan was al lang klaar”, zegt M. van Galen, directeur van Breevast. “We wilden er graag bouwen. Het terrein stond nummer een op de lijst van Vinex-locaties.”

Wethouder H. Lenferink (Volkshuisvesting) bevestigt dat het om een toplocatie gaat en dat er een stedenbouwkundigplan is gemaakt. “Het ASM-terrein ligt dicht bij het centrum en voldoet ruimschoots aan alle eisen van de Vinex-accoorden. Het de mooiste van Nederland en tevens de enige die is getroffen door het rijksverbod om in de uiterwaarden te bouwen vanwege overstromingsgevaar. Daarom overleggen we met het Rijk over een compensatieregeling.”

Doordat het bouwplan nu definitief niet doorgaat lijdt Breevast miljoenen schade. Van Galen: “Ga maar na: je wilt 2000 huizen bouwen op de mooiste Vinex-locatie van Nederland en dan gaat het ineens niet door, dat kost miljoenen!”

De schade wil de projectontwikkelaar verhalen op de gemeente. Hij wil dat Arnhem de grond terugkoopt. In de verkoopovereenkomst, die uit 1978 dateert, zou hierover een clausule staan. Het terrein, 12 hectare groot, kostte destijds f. 12 miljoen. Hiervan betaalde Breevast f. 7,2 miljoen ineens. Het resterende bedrag zou worden betaald nadat de grond bouwrijp was opgeleverd.

“Van zo’n clausule is mij niets bekend”, aldus Lenferink. “Nee hoor, Breevast moet die grond gewoon verkopen. Ik heb gehoord dat Rijkswaterstaat geinteresseerd is. Ach het is industriegrond dus het zal allicht nog wel iets waard zijn.” Van Galen: “De wethouder schuift de zwarte Piet naar mij door, maar dat neem ik natuurlijk niet. De schadeclaim ligt bij de rechter.”

De gemeente Arnhem moet, als het aan Van Galen ligt, niet alleen het aankoopbedrag terugbetalen, maar ook de niet gederfde rente voor zijn rekening nemen. Ook moet Arnhem schadevergoeding betalen voor de gemaakte onkosten en voor het verlies dat Breevast lijdt vanwege het afblazen van het project.

“Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de bouw”, zegt wethouder Lenferink. “Er is slechts een intentieovereenkomst gesloten en een projectontwikkelaar weet dan dat hij risico loopt. Als er verder nog iemand aansprakelijk is, dan is het het Rijk. Over de schadeclaim maak ik me dan ook geen zorgen.”

Volgens Van Galen hadden de huizen er echter al lang gestaan, als de gemeente Arnhem niet zo laks was geweest. “Er was zelfs al een convenant gesloten tussen het Rijk en de gemeente, maar telkens als wij dachten dat we nu eindelijk eens konden beginnen, verzon de gemeente weer iets waardoor vertraging ontstond”, aldus Van Galen.

De wethouder geeft toe dat de bouwplannen zijn vertraagd, maar dat kwam vanwege de vervuilde grond op het terrein. “En toen we dan eindelijk de financiering voor de bodemsanering rond hadden, verbood het Rijk om op die plek te gaan bouwen.”

Reageer op dit artikel