nieuws

Rotterdam stopt f. 34 miljoen in riolering

bouwbreed

De gemeente Rotterdam wil f. 34 miljoen stoppen in sanering van de riolering. Het leeuwendeel van het geld gaat naar de aansluiting van het Waalhavengebied op de riolering voor afvoer naar de zuiveringsinstallatie de Dokhaven. Nu wordt het afvalwater nog rechtstreeks op de rivier geloosd.

Tegelijkertijd wordt ook de riolering in het gebied bij de Gustoweg gesaneerd. De afspraken hierover zijn al eerder in een convenant tussen de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat vastgelegd.

Reageer op dit artikel